Pas op met snoeien in de broedperiode

Elk jaar opnieuw haalt de dierenambulance vogeltjes op wiens nest(plek) onherstelbaar vernield is door snoeiwerkzaamheden.

Pas op met snoeien in de broedperiode

De Dierenbescherming en de Vogelbescherming raden dringend aan snoeiwerkzaamheden op te schorten tot na het broedseizoen. Het is zelfs strafbaar om nesten te verstoren/kapot te maken/te verwijderen. “Alle inheemse vogels, hun nesten en eieren zijn beschermd op grond van de Wet natuurbescherming. Het is verboden om vogels te vangen, doden of verstoren, maar ook om hun nesten en eieren te beschadigen. Nesten en eieren zijn gedurende de hele broedperiode beschermd, vanaf het eerste takje tot het uitvliegen van het laatste jong,” schrijft de Vogelbescherming op haar website.

Stel de werkzaamheden zoveel mogelijk uit

Overtreding van de verboden kan worden voorkomen door het nemen van voorzorgsmaatregelen. De Vogelbescherming meldt hierover het volgende: “De meest voor de hand liggende maatregel is de werkzaamheden uit te stellen tot na het broedseizoen. Een andere optie is om voorafgaand aan de werkzaamheden een inventarisatie te doen om vast te stellen of er broedende vogels of jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn en deze locatie duidelijk te markeren en er voor te zorgen dat daar geen werkzaamheden plaatsvinden.” Toch bestaat dan de kans dat nesten gemist worden, omdat ze soms heel goed verstopt zitten. Bovendien kan ook verstoring van de omgeving er toe leiden dat vogels hun nesten verlaten.”

In hele dringende gevallen kan een ontheffing worden verleend. Maar voorkomen is altijd beter dan verweesde vogeltjes. Probeer daarom je bomen en struiken pas te snoeien na augustus.

Eigen omgeving

Stuit je toch op een nestje dat geen heg, struik of boom meer heeft? Probeer het dichtbij de vindplek te herplaatsen en kijk of de ouders weer terugkomen naar hun eieren of jongen. Kan dit niet of komen de ouders niet terug? Bel dan altijd de dichtstbijzijnde vogelopvang of dierenambulance.