Samenwerkingspartners

Dieren in nood helpen is onze taak. We zijn onderstaande partners dankbaar voor hun hulp en de prettige samenwerking. Samen kunnen we immers nog meer dieren helpen!

Egel- en eekhoornopvang Peel- en Maasstreek

Egelopvang Peel- en Maasstreek helpt jaarlijks tientallen egels en eekhoorns in nood. Een belangrijke opvang want zowel de egel als de eekhoorn zijn beschermde natuurdieren die steeds vaker hulp nodig hebben in onze drukke samenleving. Egelopvang Peel- en Maas vangt voor de Dierenbescherming in Limburg egels en eekhoorns op uit Noord-Limburg. Op hun beurt geeft de egelopvang meldingen van andere dieren  in nood door aan onze meldkamer. Ook kan onze meldkamer altijd bij de egelopvang terecht om advies in te winnen over hoe te handelen bij meldingen over egels en eekhoorns.Katimo

Kattenopvang Katimo uit Roermond zet zich in voor moederloze (zoog)kittens en moederpoezen uit regio Midden-Limburg die hulp nodig hebben omdat ze op straat zwerven. De kittens en moederpoezen worden via Katimo geplaatst bij nieuwe baasjes. Ook zwerfkatten en verwilderde katten en kittens in Midden-Limburg worden door Katimo geholpen volgens de TNR-methode (Trap - Neuter - Return). De Dierenbescherming in Limburg werkt nauw met Katimo samen. Gezamenlijk voeren we vangacties uit en kunnen in geval van nood van elkaars gastgezinnen gebruikmaken.

Natuurhulpcentrum Opglabbeek

Natuurhulpcentrum Opglabbeek is een zeer professioneel opvangcentrum voor wilde dieren. Inheemse wilde dieren die door onze dierenambulance opgehaald worden en medische zorg nodig hebben, brengen we naar het Belgische Opglabbeek om hier te herstellen. Jaarlijks vangt dit Natuurhulpcentrum circa 1000 Nederlandse dieren op. De deskundige medewerkers van het Natuurhulpcentrum geven onze ambulancechauffeurs regelmatig trainingen en praktische tips over hoe om te gaan met wilde dieren. Daarnaast organiseren wij gezamenlijk vrijlatingen van herstelde roofvogels, waarbij vogels die ooit vanuit Nederland gewond binnen werden gebracht, door onze dierenambulance vrijgelaten worden in de Nederlandse natuur.