< Terug naar overzicht

Nieuw telefoonnummer DANK

Lokaal

25 februari 2020

Sinds kort heeft de dierenambulance Noord-Kennemerland een nieuw telefoonnummer, namelijk 088 - 811 3750. Met dit nieuwe nummer hebben we ook de beschikking over een nieuwe telefooncentrale en vergroten we de bereikbaarheid van onze dierenambulance.

In het verleden beschikte DANK over twee telefoonnummers en soms was dit onduidelijk. Vanaf nu kunnen alle telefoontjes via het nieuwe nummer in behandeling genomen worden. De oude telefoonnummers blijven nog wel even actief en om te voorkomen dat iemand die een oud nummer belt tussen wal en schip valt schakelen we deze door naar onze nieuwe centrale. 

Al met al een flinke sprong voorwaarts en zo kunnen we nu en in de toekomst nog beter bereikbaar zijn voor binnenkomende meldingen.