< Terug naar overzicht

Maatregelen als gevolg van coronavirus

Landelijk

28 juni 2021

In het verlengde van de maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft ook de Dierenbescherming maatregelen genomen. Ook nu er versoepeling zijn doorgevoerd blijven een aantal maatregelen van kracht. Zo blijven onze locaties blijven voorlopig gesloten voor bezoekers. De zorg voor onze dieren gaat vanzelfsprekend gewoon door. De asielen en opvangcentra zijn alleen op afspraak te bezoeken.

Heb je een afspraak? We vragen je dan om:
  • De aanwezigheid van meerdere gezinsleden en/of bezoekers te beperken tot maximaal twee personen;
  • Te allen tijde minimaal 1,5 meter afstand te houden tot onze medewerkers;
  • Een mondmasker op te zetten zodra je onze opvang binnenkomt, als 1,5 meter afstandhouden niet mogelijk is.

Contact met het asiel
Neem bij vragen contact met ons op via vraag@dierenbescherming.nl. Heb je een dierenambulance nodig? Bel dan 144.

Maatregelen per locatie

Hieronder meer over de maatregelen bij onze dierenopvangcentra, de inzet van dierenambulances, trainingen van de hondenscholen en het werk van de inspectiedienst.

Dierenopvangcentra

Onze dierenopvangcentra zijn gesloten voor publiek. Bezoek is alleen mogelijk op afspraak. Een spontaan bezoek is dus helaas niet mogelijk. Reeds gemaakte afspraken gaan wel door. Wil je een dier adopteren, dan kan dat nog steeds. Kijk eerst op onze asieldierenwebsite ikzoekbaas.nl en bel of mail bij belangstelling met het dierenasiel om de mogelijkheden te bespreken. Die­ren­op­vang­cen­tra die voor de co­rona­cri­sis ook pen­si­on aan­bo­den,  mogen voor­lo­pig weer star­ten met het aan­bie­den van pen­si­on. Het halen en brengen vindt ui­ter­aard wel op an­der­hal­ve me­ter af­stand plaats en we doen nog geen nieu­we lang­du­ri­ge toe­zeg­gin­gen.

Volg ook de Facebookpagina van het dierenasiel bij jou in de buurt voor de laatste lokale informatie.

Dierenambulance

Onze dierenambulances blijven rijden. Onze ambulancemedewerkers volgen de adviezen van het RIVM. We geven daarom geen hand en blijven op gepaste afstand, ook bij het overdragen van een dier. Graag je begrip hiervoor. Heb je zelf verschijnselen (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of koorts) of ben je ziek, geef dit dan alsjeblieft al aan bij het doen van de melding. Onze medewerkers komen dan bijvoorbeeld niet in huis.

Volg ook de Facebookpagina van dierenambulance bij jou in de buurt voor de laatste lokale informatie.

Dierenbuddy

De dierenhulp via Dierenbuddy loopt voor als nog in alle gemeenten, waar we met Dierenbuddy actief zijn, door. Aanvragen voor nieuwe Dierenbuddyhulp worden ook in deze coronatijd in behandeling genomen. Dit uiteraard met in achtneming van de veiligheidsvoorschriften zodat het welzijn voor zowel dier als mens gewaarborgd blijft. Onze vrijwilligers houden zich daarbij aan de adviezen van het RIVM en de aanvullende corona maatregelen van de Dierenbescherming. 

Omdat Dierenbuddy voorziet in structurele hulp blijven vrijwilligers die milde verkoudheidsklachten (keelpijn, hoesten, neusverkoudheid of koorts) hebben conform de coronavoorschriften thuis. De Dierenbescherming zorgt in zo'n geval dat er een tijdelijke vervanger komt, zodat het dier van de cliënt nog steeds de juiste zorg krijgt.

Gehoorzame Huishond Scholen

Kijk bij de websites van de Gehoorzame Huishond voor de laatste stand van zaken.

Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)

De LID gaat door met haar werk, maar we maken bij de beoordeling van meldingen een aangepaste afweging. Ernstige gevallen worden in behandeling genomen. Minder urgente meldingen worden wel aangenomen, maar we bekijken per geval of en hoe we deze in behandeling kunnen nemen. Dit kan betekenen dat we dit, waar mogelijk, op een andere manier doen dan gebruikelijk. Verder geldt ook hier dat wij de omgangsadviezen van het RIVM volgen. We vragen je begrip voor het feit dat we geen hand geven en op 1,5 meter afstand blijven. De vrijwilligers van de LID (‘MDB'ers’) voeren voorlopig geen huisbezoeken uit, ze doen nog wel inspecties in de buitenlucht (bijvoorbeeld weidedieren). Meldingen van dieren in nood kun je blijven doorgeven bij meldpunt 144.