Dierenambulance Overgelder op beroepenmarkt basisscholen

Meer dan vijfhonderd kinderen uit het basisonderwijs waren eind juni aanwezig op een beroepenmarkt van het Kidscollege Apeldoorn (KCA). Op het Zwitzalterrein in Apeldoorn kregen de leerlingen van de groepen zes en zeven van diverse basisscholen workshops van zestien gastdocenten met uiteenlopende beroepen, zoals politieagent, DJ en topsporter. Onder hen ook drie vrijwilligers van Dierenambulance Overgelder. Ruim tachtig kinderen woonden de workshops van de dierenambulance bij.
Dierenambulance Overgelder op beroepenmarkt basisscholen

Dierenambulance Overgelder was dit jaar voor het eerst aanwezig op deze jaarlijkse beroepenmarkt. Collega's Marieke, Luuk en Patricia lieten de kinderen de dierenambulance van binnen zien en leerden hen met welke attributen wordt gewerkt. Ook kregen de kinderen voorlichting hoe je een hond het beste kunt benaderen. De kinderen waren erg geïnteresseerd en enthousiast.
Voorafgaand aan de beroepenmarkt is op alle deelnemende scholen het 'Talentenspel' gespeeld met de leerlingen. Zo konden de kinderen ontdekken waar hun interesses liggen. Op basis van de uitkomsten van het spel, zijn de leerlingen ingedeeld in workshops en kwamen er tachtig belangstellenden bij de dierenambulance terecht.Kidscollege Apeldoorn

Kids College is een weekendschool voor kinderen van tien tot veertien jaar, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Op zondagmiddagen maken ze kennis met Apeldoornse professionals uit het bedrijfsleven; een wereld waar ze als gevolg van hun thuissituatie niet gauw mee in aanraking komen. Ze krijgen informatie over diverse beroepen en leren hun talenten ontdekken tijdens doe-opdrachten. Zo krijgen de kinderen een bredere kijk op hun mogelijkheden en ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen. Daarnaast wordt één keer per jaar een beroepenmarkt georganiseerd.
De samenwerking met het Kids College is goed bevallen en voor herhaling vatbaar. Dus hopelijk zijn we volgend jaar weer van de partij!