Taken

Een dierenambulance is er voor het vervoer van zieke, gewonde, zwervende of dode dieren naar bijvoorbeeld opvangcentra, dierenarts of dierenziekenhuis. De dierenambulance is daarom een noodzakelijk onderdeel in de keten van dierennoodhulp.

Eisen dierenambulance

Voor een dierenambulance die garant staat voor kwaliteit van de geboden zorg aan dieren in nood is het van belang dat:

 • De dierenambulance er voor elk ziek of gewond dier is;
 • De dierenambulance 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar en inzetbaar is;
 • De medewerkers beschikken over voldoende kennis en kunde voor de omgang met dieren;
 • De dierenambulances dusdanig zijn ingericht dat dieren op een verantwoorde manier vervoerd kunnen worden, zonder kans op besmetting, nog meer letsel of onnodige stress.


De primaire taak: acute dierennoodhulp

De belangrijkste taken van een dierenambulance zijn:

 • Het vervoeren van gewonde en zieke dieren naar opvangcentra, dierenarts of dierenziekenhuis;
 • Het vervoeren van loslopende dieren die acuut in een noodsituatie dreigen te raken;
 • Het bieden van hulpverlening in acute noodsituaties waar dieren bij betrokken zijn, zoals bij gewonde, vastzittende of beknelde dieren en bij aanrijdingen en branden.

Het gaat hierbij om de eerste, levensreddende handelingen en het tegengaan van verergering van letsel.

De secundaire taak: sociale (dieren-)noodhulp

Dierenambulances kunnen ook bijdragen aan sociale (dieren)noodhulp. Deze hulp kan op verschillende manieren plaatsvinden, zoals:

 • Het vervoer van huisdier naar en van de dierenarts;
 • Het transporteren van zwervend aangetroffen dieren;
 • Het transporteren van dode dieren naar huisdierencrematoria;
 • Het ondersteunen van de brandweer en de politie.

---Wij rijden in principe niet in de regio 'Drechtstede', maar rijden wel 'taxiritten' in deze regio.

Acute dierennoodhulp krijgt altijd voorrang boven sociale (dieren-)noodhulp!