Organisatie


logo dierenopvang de Wissel

Beleidsplan 2016 Stichting Dierenopvang de Wissel

Dierenopvang De Wissel bestaat sinds 1957. Kerntaak van De Wissel is de opvang en herplaatsing van zwerf- en afstandsdieren. Het gaat hierbij met name om honden en katten, maar ook konijnen en knaagdieren komen regelmatig voor in de opvang. Jaarlijks worden er ongeveer 800 katten en 200 honden opgevangen. Naast de asielfunctie heeft De Wissel ook een pensionafdeling voor katten.

De doelstelling van Dierenopvang De Wissel is het opvangen van zwerf- en afstandsdieren binnen haar werkgebied, voornamelijk honden en katten. Daarnaast worden, waar mogelijk, alle andere diersoorten in nood opgevangen, verzorgd en eventueel naar daarvoor ingerichte opvangcentra gebracht.

Het asiel verleent de nodige zorg aan alle op te vangen dieren. Er wordt gestreefd naar optimale aandacht en verzorging, medische zorg en huisvesting. Ons doel is daarbij het zo goed mogelijk herplaatsen van deze dieren.

Dierenambulance Leeuwarden

Dierenambulance Leeuwarden zit momenteel bij De Wissel in het gebouw. Vanuit hier rijdt de ambulance en zijn de vrijwilligers overdag te vinden op kantoor. Ook kunt u hier een afspraak maken om een overleden dier te identificeren.

De ambulance heeft een eigen telefoonnummer: 06-26677456. Dit is het nummer waar mensen een melding kan doen van een ziek, gewond of overleden dier.

Personeel

De Wissel heeft 6 goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers in dienst, die deels parttime werken. Daardoor is er sprake van 4,25 fte vast personeel. De medewerkers werken volgens een rooster door de week, maar ook in het weekend. Naast de verzorging van de dieren begeleiden de medewerkers de stagiaires en de vrijwilligers. In de drukke zomerperiode heeft een vakantiekracht het team versterkt.

Vrijwilligers

De Wissel kan niet zonder de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Ruim 40 van hen zijn vrijwel iedere dag actief met het verstrekken van voer, het schoonmaken van de dierenverblijven, het onderhoud van het terrein en het gebouw en het geven van liefde en aandacht aan de binnengekomen dieren. De Wissel heeft hierbij eveneens een belangrijke sociale functie; vrijwilligers van allerlei pluimage, van taakgestraften, gepensioneerden tot reïntegreerders vinden dankzij hun contact met de dieren weer een zinvolle tijdbesteding.

Meld je aan als vrijwilliger

asiel kat
Euthanasie

De Dierenbescherming voert geen euthanasie uit op dieren, tenzij vastgesteld wordt dat het in het kader van dierenwelzijn en mensenwelzijn, onvermijdelijk is. De Dierenbescherming beschikt over een professioneel Euthanasieprotocol. In een voorkomend geval wordt nauwgezet volgens dit protocol gehandeld. Het protocol is op aanvraag per e-mail beschikbaar. Vermeld in de aanvraag je naam- en adresgegevens.

Ontwikkeling Beleidsplan 2017-2021

Dierenopvang de Wissel is constant bezig met het verbeteren van de financiële situatie. Denk hierbij aan het optimaliseren van de inkomsten (bijvoorbeeld door het promoten en daarmee verhogen van de inkomsten uit de pensionfunctie en het bereiken van nieuwe donateurs). Ter versterking van deze activiteiten heeft de Wissel een donateursplan ontwikkeld. Naast de aandacht voor het optimaliseren van de inkomsten heeft de goede beheersing van de kosten de voortdurende aandacht.

Dierenopvang de Wissel is bezig een lange termijn plan ontwikkelen, waarin de visie, de doelstellingen en de plannen voor inkomstenverwerving voor de komende vijf jaar zijn opgenomen.

Reclamebureau Visser & De Graef heeft ons kosteloos geholpen een wervingscampagne op te zetten. De stijl van de wervingscampagne is professioneel en positief zijn met de nadruk op de resultaten die De Wissel heeft behaald.

Aantal dieren 2016

Opvang Dieren

Financien 2016

Balans met verlies en winst

De ANBI verklaring

Per 1 januari 2008 dient een goed doel te beschikken over een zogenaamde ANBI–verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de Belastingdienst willen donaties en giften voor belastingaftrek in aanmerking komen. Ook is die verklaring nodig wil een goed doel geen successie- of schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen hoeven te betalen. De stichting Dierenopvang de Wissel beschikt over zo’n ANBI-verklaring, dus alle bijdragen zijn aftrekbaar.

Stichting Dierenopvang de Wissel

KVK    58132317
RSIN  852888788