Huisvesting

Het dierenopvangcentrum Breda e.o. is sinds oktober 2014 gehuisvest in een mooi nieuw pand.

Dierenverblijven

Het opvangcentrum is een innovatief gebouw waarin de binnen- en buitenverblijven van de honden en de kattenverblijven een stuk groter zijn dan wettelijk voorgeschreven. De diergroepen zijn van elkaar gescheiden met het oog op hygiëne en om overdracht van ziektes te voorkomen. Daarnaast zijn de dierverblijven stress-reducerend ingericht, omdat de dieren elkaar tijdens hun verblijf niet kunnen zien.

Kat in dierenasiel Breda

Dierenarts

Het dierenopvangcentrum beschikt over twee dierenartsruimtes, waaronder een operatiekamer. Hierdoor kunnen de meeste operaties op locatie worden uitgevoerd.

Veiligheid

Uiteraard is ook gedacht aan de veiligheid en bescherming. Om besmettingsrisico’s voor gezonde dieren te voorkomen zijn de quarantaineruimte, dierenartsruimtes en ziekenboeg in een apart deel van het gebouw geplaatst.

Multifunctionele ruimtes

Daarnaast heeft het centrum twee multifunctionele ruimtes voor met name educatiedoeleinden.