Noodpotje medische hulp en medicijnen

Een aantal keer per jaar komen er dieren in onze opvang binnen die specialistische medische zorg nodig hebben. Ingewikkelde heupoperaties, operaties aan de ogen, gebit, noem maar op. Katten en honden die met speciale medische ingrepen nog een mooi en goed leven kunnen hebben. Deze operaties zijn doorgaans duur en dat is voor ons opvangcentrum nauwelijks op te brengen. Altijd moeten gulle gevers bijspringen. Reden om een speciaal noodpotje in te stellen, om toch altijd wat geld achter de hand te hebben voor dergelijke ingrepen.Als particulier en als bedrijf kun je een donatie doen aan dit noodpotje. Elke bijdrage is van harte welkom. Je kunt jouw bijdrage storten op rekeningnummer NL68 INGB 0009 4765 69 t.n.v. Stichting Dierenasiel Breda e.o. onder vermelding van ‘noodpotje medische zorg’.