Organisatie

Dierenopvangcentrum Breda e.o. verzorgt jaarlijks de opvang en (her)plaatsing van ongeveer 700 honden en 1300 katten voor de regio Zuid. Daarnaast vangt het centrum jaarlijks ongeveer 1500 andere dieren, zoals konijnen, knaagdieren, reptielen, vogels en egels, tijdelijk op. Het dierenopvangcentrum verzorgt ook de opvang van kittens. Jaarlijks worden er ongeveer 400 kittens opgenomen in gastgezinnen en geplaatst bij een nieuw baasje. Het dierenopvangcentrum Breda heeft ook een dierenambulance die 7 dagen in de week, 24 uur per dag rijdt voor gewonde en in nood verkerende dieren. Het dierenopvangcentrum is een zelfstandige stichting die gelieerd is aan de Dierenbescherming.

Werkgebied

Het dierenopvangcentrum, inclusief de dierenambulance, is werkzaam voor de volgende gemeenten:
• Alphen/Chaam
• Breda
• Dongen
• Drimmelen
• Etten-Leur
• Geertruidenberg
• Gilze en Rijen
• Moerdijk (per 1 januari 2019)
• Oosterhout
• Zundert

Team

Het team van het dierenopvangcentrum bestaat uit een kleine kern van beroepskrachten en een grote groep vrijwilligers (ongeveer 300 personen). Deze mensen zetten zich samen zeven dagen per week in voor dieren. De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Dieren verzorgen; 
• Medicijnen geven; 
• Verblijven schoonmaken; 
• Transport van dieren; 
• Katten socialiseren; 
• Honden uitlaten;
• Gedragsonderzoek dieren; 
• Bemiddeling dieren; 
• Nazorg bij geplaatste dieren.

Euthanasiebeleid

De Dierenbescherming voert geen euthanasie uit op dieren, tenzij vastgesteld wordt dat het in het kader van dierenwelzijn en mensenwelzijn, onvermijdelijk is. De Dierenbescherming beschikt over een professioneel euthanasieprotocol. In een voorkomend geval wordt nauwgezet volgens dit protocol gehandeld. Het protocol is op aanvraag per e-mail beschikbaar. Vermeld in de aanvraag je naam- en adresgegevens.

 

Jaarverslag 2017

Organisatie en structuur

Stichting Dierenasiel Breda en omstreken komt al bijna 90 jaar op voor zwerf- en afstandsdieren in een groot gebied in en rondom Breda. Het dierenasiel is gevestigd aan de Oude Baan 60 in Breda. Het werkgebied bestaat uit negen gemeentes, te weten: Breda, Alphen-Chaam, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze-Rijen, Oosterhout en Zundert. Stichting Dierenasiel Breda e.o. is opgericht in 1928 en is gelieerd aan de Dierenbescherming. Dit betekent dat de stichting voldoet aan de strenge richtlijnen van de Dierenbescherming, waarbij het dierenwelzijn voorop staat. De stichting heeft een bestuur bestaande uit vijf bestuursleden. Het bestuur is dit jaar gestart met het maken van een strategisch meerjarenplan. Dit meerjarenplan beschrijft de strategische doelen die in de periode 2018 tot en met 2020 moeten worden bereikt op weg naar een meer professionele organisatie met een gezonde financiële basis.

Doelstelling

Het dierenasiel vangt dieren op die zwerven, gewond zijn of waarvoor de eigenaar niet meer kan zorgen. Alle dieren worden medisch onderzocht en liefdevol verzorgd. Voor honden en katten wordt actief gezocht naar een nieuw baasje. Alle andere dieren, zoals konijnen, knaagdieren, reptielen, vogels, egels en hoefdieren worden, indien mogelijk, na de eerste zorg overgebracht naar gespecialiseerde opvang. Voor het transport van gewonde en verdwaalde dieren heeft het dierenasiel de beschikking over een dierenambulance.

Medewerkers

Gemiddeld genomen was er in het verslagjaar 10 fte in dienst. Dit jaar is onze vaste medewerker bij de katten afgestudeerd als kattengedragsdeskundige. Medio 2018 verwachten wij dat onze twee dierverzorgers bij de honden hun opleiding tot honden-gedragsdeskundige zullen afronden.

Het asiel kan niet functioneren zonder de inzet van vrijwilligers. Er waren gemiddeld zo’n 225 vrijwilligers actief.

Dieren 2017


• Katten
binnengekomen : 1117
geplaatste katten : 691
retour eigenaar : 179
• Honden:
binnengekomen : 469
geplaatste honden : 72
retour eigenaar : 369
• Overige dieren : 1670

In vergelijking met vorig jaar is het aantal dieren dat in de opvang binnen kwam licht afgenomen. Helaas betekende dat niet minder werk. Veel van onze honden hebben probleemgedrag en zijn daardoor moeilijk plaatsbaar. Bij binnenkomst worden ze direct getest en wordt er een behandelplan opgesteld. Door intensief met de honden te trainen, wordt er alles aan gedaan om de honden plaatsbaar te maken. De gemiddelde verblijfsduur bij de honden die niet terug naar de eigenaar gingen, steeg dit jaar van 60 dagen naar 90 dagen. Bij de ‘hoog-risico-honden’ is de verblijfsduur opgelopen naar 150 dagen. Op de eerste plaats is dit slecht voor het welzijn van de dieren, maar tevens stijgen daardoor ook de verblijfskosten.
Bij de katten is de gemiddelde verblijfsduur gestegen van gemiddeld 60 naar 68 dagen. Dit jaar kwamen er veel katten binnen met besmettelijke ziektes, waaronder de dodelijke kattenziekte Parvo. Om verspreiding te voorkomen werd het strengste quarantaineprotocol ingesteld. Alle dieren werden preventief ingeënt en nieuwe dieren werden tijdelijk opgevangen in andere asielen: een tijdrovende en kostbare klus, maar noodzakelijk om erger te voorkomen. Na enkele weken hadden we gelukkig alles weer onder controle.

Dierenambulance

De dierenambulance is 24 uur per dag, zeven dagen per week paraat en rukte in 2017 ruim 3000 keer uit om een dier te redden. De dierenambulance rijdt voor alle dieren in nood die te vervoeren zijn met onze transportmiddelen. De eerste opvang wordt door ons geregeld. De inheemse dieren kunnen we onderbrengen bij Vogelrevalidatiecentrum Zundert en de konijnen bij Stichting K’nijn en ko, maar voor veel dieren is het een hele puzzel om een opvang te vinden. Soms zijn we genoodzaakt om zelf een nieuw baasje te zoeken, omdat er geen opvang voor de betreffende diersoort bestaat.

Voorlichting en PR

In 2017 hebben we, in samenwerking met de Dierenbescherming, onze verouderde website vervangen door een nieuwe website. We zijn vooral actief geweest op social media. Dagelijks berichtten wij over het wel en wee bij onze opvang via Facebook. In 2016 passeerden we de grens van 5.000 volgers en eind 2017 hadden we ruim 8.000 volgers.
Korte nieuwsberichten over onze dieren worden wekelijks geplaatst in huis-aan-huisbladen en op de radio zijn we iedere zaterdag met ‘het dier van de week’ te beluisteren. In 2017 hebben wij ook diverse evenementen georganiseerd en aan andere evenementen hebben we deelgenomen, zoals de open dag, de singelloop en enkele braderieën. Onze kittencampagne, waarmee we ruim 7.500 euro ophaalden, was een groot succes. Ook de pannenkoekendag, een activiteit voor kinderen in samenwerking met het pannenkoekenhuis in Den Hout, was een succes. Zo’n 75 kinderen mochten wij verwelkomen op ons asiel.

Gebouw

Gefinancierd door Stichting ’t Waardige Dier, konden wij in 2017 op de speelweides overkappingen plaatsen. Deze overkappingen zijn bedoeld om de zon uit de hondengangen te houden, zodat het daar in de zomer niet te warm wordt. Daarnaast bieden ze op de weides schaduw bij mooi weer en een schuilplek bij regen. In de laatste week van het jaar zijn er zonnepanelen op het dak geplaatst. We hebben daarvoor subsidie van het rijk ontvangen.
Om te bezuinigen hebben we verschillende bedrijven gevraagd in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen het onderhoud van de tuin, het terrein en het pand uit voeren. Dit scheelt ons veel geld en biedt ons ook de mogelijkheid om mensen kennis te laten maken met onze organisatie.

Nieuwe ontwikkelingen

Eind 2016 zijn we gestart met een pension voor honden en katten. De belangrijkste reden is dat we capaciteit over hebben en de extra inkomsten goed kunnen gebruiken. Daarnaast bieden wij eigenaren van moeilijke honden pensionmogelijkheid. Veel reguliere pensions zijn niet bereid of in staat om deze honden op te vangen.
Begin 2017 is besloten om een samenwerking aan te gaan met dierenkliniek Taxandria in Breda. Nieuw is dat we in een speciaal ingerichte ruimte operaties kunnen uitvoeren. De dierenartsen zijn twee dagen per week aanwezig voor het controleren van de gezondheid van de asieldieren, maar ook de meeste operaties vinden nu op locatie plaats. De dieren hoeven daardoor niet vervoerd te worden. Dat betekent minder stress, minder gevaar op verspreiding van ziektes en minder vervoerskosten. Na evaluatie van de samenwerking werd besloten om de overeenkomst met Taxandria met twee jaar te verlengen.

Financiën

Van negen gemeentes ontvangen wij jaarlijks een bijdrage voor het uitvoeren van de wettelijke taak: de opvang van zwerfdieren voor 14 dagen. Deze bijdragen zijn onvoldoende om ons werk uit te kunnen voeren. De dieren zitten veel langer dan twee weken in de opvang en daarnaast vangen wij ook afstandsdieren op. In 2016 zijn we gestart met het voeren van gesprekken met de gemeentes om de jaarlijkse bijdragen te verhogen. In 2017 is er veelvuldig overleg geweest en eind 2017 is door de gemeentes toegezegd dat zij vanaf 2018 een hogere bijdrage zullen verstrekken, mits de verschillende colleges akkoord gaan.
Fondswerving is en blijft van groot belang voor het voortbestaan van onze organisatie. De fondswerving wordt uitgevoerd door vrijwilligers en de manager.
De belangrijkste bronnen zijn:
• nalatenschappen en legaten;
• donaties van de vrienden van de stichting;
• sponsoring in natura;
• fondsen met dierenwelzijn als doelstelling;
• collecte.