Word vriend van Dierenopvangcentrum Breda

Als vriend van het Dierenopvangcentrum steun je onze asieldieren met € 2,50 per maand. Met al deze structurele bijdragen kunnen wij de kosten die het verzorgen van onze dieren met zich meebrengen, bekostigen.
Als dank hangen wij een klein bordje op ons Donateursbord in de hal. Natuurlijk hopen wij hiermee ook anderen op het idee te brengen ons financieel te steunen.
Belangstelling? Stuur een e-mail met ‘ik wil vriend van het DOC worden’ naar: vriend@docbreda.nl 
Vriendenbordjes DOC Breda