< Terug naar overzicht

Toelichting euthanasiebesluit hond Basco

11 januari 2018

Het euthanasiebesluit voor hond Basco waaraan gisteren op onze FB-pagina werd gerefereerd, heeft tot veel bezorgde reacties geleid.

De Dierenbescherming voert geen euthanasie uit op dieren, tenzij vastgesteld wordt dat het in het kader van dierenwelzijn en mensenwelzijn, onvermijdelijk is. De Dierenbescherming beschikt over een professioneel euthanasieprotocol. In een voorkomend geval wordt nauwgezet volgens dit protocol gehandeld. Het protocol is op aanvraag per e-mail beschikbaar. Vermeld in de aanvraag je naam- en adresgegevens.