Organisatie

Dierenopvangcentrum Edo Hammers is onderdeel van de Dierenbescherming. Het dierenopvangcentrum is een dierenasiel  voor honden en katten. Maar ook konijnen, cavia's, zangvogeltjes en andere dieren vinden hun nieuwe thuis via het dierenasiel of verblijven tijdelijk in het pension.

Per jaar vinden ruim 1.000 dieren via ons dierenopvangcentrum een nieuw thuis. Op deze website vind je een overzicht van onze asieldieren die op zoek zijn naar een nieuw thuis.

Ontstaan van het asiel

In 1864 werd de Dierenbescherming opgericht met toen nog de naam: Nederlandsche Vereniging tot Bescherming van Dieren. In 1928 werd Dierenbescherming Kampen opgericht met als doel, de oprichting van het asiel in Kampen en het afschaffen van de trekhond in Kampen.

 Dierenasiel Edo Hammers in 1930

Edo Hammers

In 1939 was het eerste asiel voor honden aan de IJsselkade een feit. Helaas was na het uitbreken van de oorlog het asiel aan de IJsselkade binnen een jaar weer gesloten. In 1945 wordt Edo Hammers voorzitter en in 1955 wordt het eerste honden en kattenasiel geopend aan de rondweg. 

Dierenasiel Edo Hammers in 1950


In 1968 verhuist het asiel naar de Bovenbroeksweg en krijgt het asiel de naam Edo Hammers ter nagedachtenis aan de overleden voorzitter.

Dierenasiel Edo Hammers in 1960


In 1986 werd de Stichting Steunfonds Dierentehuis Edo Hammers opgericht, dit naar aanleiding van een legaat van de heer Bakker met als doelstelling het dierenasiel in Kampen te behouden. In 1992
verhuist het dierenasiel Edo Hammers naar de Melmerweg. Hier is het asiel nog steeds gevestigd. 

Daarna kwam de Dierenbescherming met alle diverse afdelingen in het land in een groot fusietraject. In 2005 werd Dierenbescherming Kampen gefuseerd met Noordoostpolder en Urk. In 2013 gaat Dierenbescherming Kampen, Noordoostpolder en Urk gaat op in de Dierenbescherming Noord-Overijssel. Dierenasiel Edo Hammers en Stichting Dierenambulance Kampen en het asielgebouw gaan over naar Stichting Dierenhulp Edo Hammers. 

Uiteindelijk is de stichting sinds 2016 onderdeel van de Dierenbescherming en maar heeft het asiel nog steeds de naam Dierenopvangcentrum Edo Hammers.

Euthanasie

De Dierenbescherming voert geen euthanasie uit op dieren, tenzij vastgesteld wordt dat het in het kader van dierenwelzijn en mensenwelzijn, onvermijdelijk is. De Dierenbescherming beschikt over een professioneel Euthanasieprotocol. In een voorkomend geval wordt nauwgezet volgens dit protocol gehandeld. Het protocol is op aanvraag per e-mail beschikbaar. Vermeld in de aanvraag je naam- en adresgegevens.