Organisatie

Ons doel is het opvangen en verzorgen van zwerf- en afstandsdieren die bij ons worden gebracht. Wij gaan op zoek naar een nieuw huisje voor onze dieren. In samenwerking met de Dierenbescherming en Dierenambulance Hengelo/Borne zorgen wij dat zwerfdieren onderdak hebben en vermiste dieren met hun eigenaar herenigd kunnen worden. 

Op onze website vind je voldoende informatie over ons, onze dieren en de werkzaamheden in onze opvang.

Kom langs!

Kom gerust een keer langs om onze dieren te bezoeken, voor een bezoek is geen afspraak nodig. Wel stellen we het op prijs als je even belt voordat je één van onze honden wilt ontmoeten. 

Euthanasie

De Dierenbescherming voert geen euthanasie uit op dieren, tenzij vastgesteld wordt dat het in het kader van dierenwelzijn en mensenwelzijn, onvermijdelijk is. De Dierenbescherming beschikt over een professioneel Euthanasieprotocol. In een voorkomend geval wordt nauwgezet volgens dit protocol gehandeld. Het protocol is op aanvraag per e-mail beschikbaar. Vermeld in de aanvraag je naam- en adresgegevens.