Over de sluiting

Vanaf 8 november zijn wij voor een half jaar tijdelijk gesloten

Ons dierenopvangcentrum is vanaf 8 november 2021 voor 6 maanden gesloten. Leuk vinden we dit niet, maar we hebben de laatste tijd maar weinig dieren in de opvang en bij andere opvangcentra van de Dierenbescherming komen ze handen tekort.

Over de sluiting

Zorg voor de dieren

Eerste prioriteit is en blijft natuurlijk de opvang van -en zorg voor- dieren waarvoor dat nodig is. Die komt door deze tijdelijke sluiting niet in het geding. De dieren die nu nog in ons dierenopvangcentrum verblijven worden overgebracht naar andere opvangcentra van de Dierenbescherming in de regio. Gevonden dieren gaan vanaf nu ook naar omliggende opvangcentra zoals Dierenopvangcentrum Gouda. Mensen die noodgedwongen afstand willen doen van een dier kunnen ook bij een van deze locaties terecht.

Medewerkers en vrijwilligers

Een van de redenen voor de tijdelijke sluiting is de behoefte aan extra hulp bij de andere dierenopvangcentra van de Dierenbescherming in de regio, waar het wel druk is. In goed overleg worden onze medewerkers en vrijwilligers tijdelijk ingezet op die plekken waar ze het hardst nodig zijn. Hierdoor komt er op de andere locatie lucht om naar definitieve versterking te zoeken en blijft de zorg voor de dieren gegarandeerd en op hoog niveau.

De tijdelijke sluiting van Dierenopvangcentrum Krimpen aan den IJssel gaat in op 8 november 2021 en geldt voor 6 maanden, daarna wordt de situatie opnieuw bekeken.