Keurmerk Opvang

Dierenopvangcentrum ’t Noordbroek heeft het Keurmerk Opvang.

Dit Keurmerk vervangt sinds december 2015 de zogeheten Erkenningsregeling van de Dierenbescherming en is niet van of voor de dierenwelzijnsorganisatie alleen, maar voor alle instanties die de tijdelijke opvang van dieren verzorgen. De uitvoering ligt in handen van een onafhankelijke, certificerende instelling: Verin.

Eisen aan dierenopvang

Dierenopvangcentrum 't Noordbroek heeft, passend binnen de bedrijfsvoering, invulling gegeven aan voorschriften van het Keurmerk Opvang. De Doornakker voldoet aan de gestelde eisen en in de beoordeling van de aanvraag werden ook bijzondere kwaliteiten van dit opvangcentrum zichtbaar. Zo wordt er binnen het plaatsingsbeleid een verscheidenheid aan manieren toegepast waarop dieren worden aangeboden aan potentiële eigenaren. Hierop volgt een goede, duurzame bemiddeling (soms zelfs zonder plaatsing in het DOC) naar de volgende eigenaar.

Op 29 juni 2016 mocht beheerder Karin Wagemaker het certificaat in ontvangst nemen. Zij bedankte alle medewerkers die zich de afgelopen maanden intensief hebben ingezet om dit succes voor het dierenopvangcentrum te behalen.

Keurmerk opvang

Betrouwbaar asiel

Mensen die op zoek zijn naar een dier uit een goed, betrouwbaar asiel kunnen in het vervolg dus letten op het Keurmerk. Ook voor gemeenten is dit interessant. Zij zijn namelijk in eerste instantie verantwoordelijk voor de opvang van zwerfdieren en besteden deze taak vaak uit aan een opvangcentrum. Bij een asiel met een Keurmerk weten ze dat er sprake is van een professionele bedrijfsvoering. Sinds het Keurmerk is gestart in december 2015 hebben 20 dierenopvangcentra het aangevraagd.