< Terug naar overzicht

Tijdelijke sluiting Dierentehuis Amstelveen

Lokaal

15 april 2020

De Dierenbescherming heeft door een combinatie van factoren moeten besluiten dat het niet langer verantwoord is om de locatie Amstelveen nog langer open te houden. Door het wegvallen van essentiële stafleden ontstaat een tekort aan personeel, dat in deze coronacrisis onmogelijk op korte termijn is aan te trekken en goed in te werken. Hierdoor is het onverantwoord om de bedrijfsvoering voort te zetten.

Herplaatsing van mensen

De tijdelijke sluiting zal ingaan per 1 mei as. De medewerkers zullen op andere locaties van de Dierenbescherming worden ingezet. Door de coronamaatregelen zijn ook daar uitdagingen om de personele bezetting rond te krijgen en te houden. Daar zijn de extra handjes dus meer dan welkom om de tijdelijk ingestelde kleine teams vanwege de coronacrisis te ondersteunen.


Dieren naar Purmerend

In deze tijd is het gelukkig nog rustig en het huidige aantal aanwezige dieren in Amstelveen kan daarom gemakkelijk naar ons Dierentehuis Alkmaar in Purmerend worden verhuisd. De opvanglocatie Purmerend is onlangs geheel opgeknapt en zal per 1 mei opengaan. De faciliteiten zijn uitstekend: veel buitenspeelruimte, gescheiden ruime honden en kattenverblijven. Dieren die in de komende tijd opvang nodig hebben, worden vanaf 1 mei opgevangen in ons Dierenopvangcentrum Haarlemmermeer te Hoofddorp.

Afstaan van dieren

Bewoners vanuit de gemeenten Amstelveen, de Ronde Venen, Uithoorn en Aalsmeer kunnen huisdieren waar ze niet meer voor kunnen zorgen naar onze locatie in Haarlemmermeer brengen.