Huisregels

Het Knaaghof bezoeken

Het Knaaghof bezoeken

Wij werken alleen op afspraak. Op die manier hoeft u niet onnodig te wachten en kunnen wij de tijd voor u nemen. Per telefoon zijn wij zeven dagen per week bereikbaar tussen 13:00 en 16:00uur op 088 – 811 34 00

Wij werken alleen op afspraak. Op die manier hoeft u niet onnodig te wachten en kunnen wij de tijd voor u nemen. Per telefoon zijn wij zeven dagen per week bereikbaar tussen 13:00 en 16:00uur op 088 – 811 34 00

Cameratoezicht

Cameratoezicht is aanwezig ter bescherming van uw en onze veiligheid en eigendommen.

Omgang met dieren

Niet rennen of gillen in de opvang. Dit veroorzaakt stress bij de dieren.

Voor de veiligheid van u en de dieren vragen wij u de dieren niet te hanteren zonder toestemming van het personeel en verblijven niet te openen.

Plaatsing van dier(en)

Konijnen en knaagdieren zijn sociale dieren en worden om die reden, met uitzondering van hamsters, nooit solitair geplaatst. Voor adoptie van dieren wordt een adoptiebijdrage betaald.

Terugname na plaatsing

Terugname van het dier en restitutie van de koopsom vindt plaats na een niet geslaagde koppeling tussen het eigen en het geadopteerde dier en binnen één maand na adoptie.

Afstand doen van uw dier(en)

Overdracht van eigendom vindt plaats na ondertekening van een afstandsverklaring en betaling van een afstandsbijdrage.

Betaling

Betaling geschiedt bij voorkeur per PIN. Wij accepteren geen creditcard betalingen.

AED

In dit pand is een AED (automatisch externe defibrillator) aanwezig.

Aansprakelijkheid

Het betreden van en verblijf in ons pand is voor u en uw huisdier voor eigen risico.

Roken

Het Knaaghof is gevestigd op het terrein van het Yuverta MBO. Conform landelijke wetgeving mag er op het hele schoolterrein niet gerookt worden.

Omgangsvormen

Wij benaderen elkaar met respect. Schelden, discriminerende taal, schreeuwen, bedreiging of fysiek geweld wordt niet geaccepteerd.