Steun ons, word hokadoptant

Het Hok Adoptie Plan of Vriend van het Knaagdierencentrum

Met het Hok Adoptie Plan/Vriend van het Knaagdierencentrum steunt u ons centrum zodat de dieren die tijdelijk bij ons te gast zijn in afwachting van een nieuw baasje, een zo aangenaam mogelijk verblijf hebben.

De belangrijkste taak van het Knaagdierencentrum is de opvang, verzorging en herplaatsing van zwerf- en afstands konijnen en knaagdieren in de regio.Jaarlijks worden er in ons Knaagdierencentrum in IJmuiden bijna 500 dieren voor korte of langere tijd opgevangen!

Met behulp van uw bijdrage kunnen we bijvoorbeeld een extra ren voor de grotere konijnen bouwen, of extra lekkere, maar toch verantwoorde snoepjes kopen voor de dieren met een allergie, comfortabele hangmatjes of extra klim-materiaal aanbrengen in de knaagdierverblijven en vele zaken meer.

Bij genoeg deelnemers aan het Hok Adoptie Plan/ Vriend van het Knaagdierencentrum kunnen we ons hopelijk zelfs een klusjesman veroorloven die ons af en toe helpt om de dierenverblijven picobello in orde te houden. Alle sponsors van het Hok Adoptie Plan ontvangen jaarlijks een nieuwsbrief waarin staat wat er met uw donatie gebeurt.

Wat kost dat, een hok adopteren?

Met het Hok Adoptie Plan kunt u voor een of meerdere jaren een konijn of knaagdierenverblijf adopteren in het Knaagdierencentrum. U adopteert dus niet een huisdier; u adopteert een verblijf waardoor er meerdere konijnen of knaagdieren kunnen profiteren van uw gift. En als u dat wilt, kunnen wij op het verblijf een tekst plaatsen die u erop wilt hebben. Dit kan gewoon uw naam zijn, of de naam van uw bedrijf, of wellicht de naam van uw overleden huisdier uit wiens naam u de gift wilt doen.

De jaarlijkse bijdrage van het Hok Adoptie Plan zijn.

  • € 60 voor een Konijnenverblijf
  • € 30 voor een knaagdierenverblijf


Wat kost dat, Vriend van het Knaagdierencentrum worden?

Wordt u Vriend van het Knaagdierencentrum dan adopteert u een verblijf en doneert u per maand € 5
U wordt dan met enige regelmaat op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief en heeft ook de mogelijkheid om uw naam op 1 van de dierverblijven te laten plaatsen.

Het Hok Adoptie Plan en de belasting

De Dierenbescherming heeft het ANBI-label; dit betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Volgens de belastingdienst valt het adopteren van een dierenverblijf onder giften. Giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de belastingdienst.
Uw hulp is voor de dieren onmisbaar!

Als u een hok wilt adopteren of Vriend wilt worden van ons kunt u contact opnemen met:

Knaagdierencentrum
Heerenduinweg 8
1971 JE IJMUIDEN
Tel 088 8113455
knaagdierencentrum@dierenbescherming.nl