Over de voortplanting

Klik op de vragen om direct naar de antwoorden te gaan

Hoe kan je het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje zien? 

Vanaf wanneer is een hamster vruchtbaar? 

Hoe lang is de draagtijd van een hamster? 


Jonge hamsters

Hoe kan je het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje zien? 

Onder de staart van de hamster is het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes te zien. De afstand tussen de anus en de plasopening is bij vrouwtjes een stuk kleiner dan bij mannetjes. Daarnaast is bij de vrouwtjes de vulva te zien, terwijl er bij de mannetjes haar groeit tussen beide openingen.

Vanaf wanneer is een hamster vruchtbaar? 

Vanaf een leeftijd van vier of vijf weken zijn hamsters al vruchtbaar. De uitzondering hierop zijn de Robovorski – en Chinese dwerghamsters. Die zijn meestal iets later vruchtbaar. Roborvorski dwerghamsters planten zich in de natuur pas voort na hun eerste winter, maar in gevangenschap plant deze soort zich ook voort zonder eerst een koudere periode door te maken. Een hamstervrouwtje is eens in de vier dagen bereid om te paren. 

Zet echter nooit zomaar een mannetje of een vrouwtje bij elkaar, omdat ze kunnen gaan vechten! 

Hoe lang is de draagtijd van een hamster? 

De draagtijd is soortafhankelijk. Bij de Syrische hamster is dit ongeveer zestien dagen, bij de Campbelli dwerghamster rond de achttien dagen, bij de Russische dwerghamster negentien dagen en bij de Roborovski- en de Chinese dwerghamster zo’n eenentwintig dagen. Per keer worden er ongeveer vijf tot acht jongen geboren. 

Pasgeboren hamsters zijn niet alleen erg klein, maar ook kaal en blind. Als de moeder zich bedreigd of zich niet op haar gemak voelt, kan het voorkomen dat ze haar jongen doodt of opeet. Als de jongen rond de twee weken zijn, nemen ze regelmatig een kijkje buiten het nest. Op de leeftijd van drie tot vier weken (vier bij de Roborovski dwerghamster) kunnen ze apart van de moeder gehuisvest worden. Let er hierbij op dat de mannetjes en de vrouwtjes van elkaar gescheiden worden. 


Terug naar de overzichtspagina over hamsters