Veelgestelde vragen over de collecte

Algemene vragen

De collecte is elk jaar in de week rondom Werelddierendag. We mogen dan een week lang in heel Nederland collecteren. In 2021 is de jaarlijkse landelijke collecteweek van 3 oktober t/m 9 oktober. Op zondag collecteren we echter niet huis-aan-huis.

Een landelijk team is verantwoordelijk voor de organisatie van de collecte van de Dierenbescherming. Het team is te bereiken via collecte@dierenbescherming.nl en op werkdagen via 088-8113000 (bellen kan tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Kies voor optie 2). Daarnaast zijn er in het land duizenden collectevrijwilligers actief: onze wijkhoofden en collectanten. Zij zorgen ervoor dat de collecte in een wijk of dorp wordt georganiseerd en/of gaan met de collectebus langs de deuren.

Het geld dat wordt opgehaald, wordt goed besteed. Denk daarbij aan onze eigen dierenopvangcentra*, dierenambulances* en het inspectiewerk van de LID. De Dierenbescherming is de enige organisatie die zich al 150 jaar inzet voor het welzijn van álle dieren in Nederland. We zijn geen overheidsinstelling en kunnen ons werk alleen doen dankzij de giften en contributie van leden en donateurs én de opbrengst van de jaarlijkse collecte rond 4 oktober, Werelddierendag. Klik hier voor de opbrengsten in 2020.

* Wil je weten welke asielen, dierenambulances en hondenscholen in Nederland onderdeel van de Dierenbescherming? Kijk op:
Overzicht 
asielen
Overzicht hondenscholen
Overzicht 
dierenambulances 

Kat collectebus
Vragen over en voor wijkhoofden

Via www.dierenbescherming.nl/collecteportaal kom je op de inlogpagina van het collecteportaal. Hier kun je inloggen met jouw e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord. Vervolgens kom je in het collecteportaal. Het collecteportaal werkt het beste vanuit de internetbrowser Google Chrome. In het collecteportaal kun je de collectantengegevens raadplegen/aanpassen, je wijk(en) inzien, je collectematerialen bestellen en materialen downloaden, en heel belangrijk: je financiële administratie van de collecte afwikkelen.

Via www.dierenbescherming.nl/collecteportaal kom je op de inlogpagina van het collecteportaal. Vul jouw e-mailadres in en klik op ‘wachtwoord vergeten’. Je krijgt een link in je mailbox waarmee je een nieuw wachtwoord kunt aanmaken.

De wijkindeling van de Dierenbescherming kun je vinden via www.dierenbescherming.nl/collectewijken.  Klik op het ‘vergrootglas’, vul jouw wijkcode in (dit vind je in het collecteportaal) en druk op enter. De witomrande wijk is jouw wijk. Indien gewenst kunt je daarna verder inzoomen. Jouw collectewijk beperkt zich tot de straten op de plattegrond. Deze link is ook te vinden in het collecte portaal zelf.

Download hiervoor de ‘Handleiding voor het collecteportaal’. Deze vind je in het collecteportaal onder ‘documenten’. Mocht dit lukken, neem contact op met het collecteteam via collecte@dierenbescherming.nl.

We geven je graag 10 tips voor het werven van collectanten:
1. Vraag mensen uit je omgeving persoonlijk om te gaan collecteren. Vertel wat de Dierenbescherming doet en waar de collecte-opbrengst aan wordt besteed. En vertel ook waarom jij je hiervoor inzet.
2. Maak een leuke uitnodiging om collectant te worden en verstuur die via WhatsApp en/of e-mail naar bekenden. Vertel daarin waarom jij je inzet voor de collecte en wat de Dierenbescherming doet met de collecte-opbrengst.
3. Vraag je collectanten om te helpen werven. Zo kunnen ze bijvoorbeeld tijdens het collecteren gulle gevers aan de deur vragen om ook collectant te worden. Geef de collectanten die dat willen doen wat collectantenwerfkaarten mee.
4. Vraag collectanten om in hun eigen netwerk mensen te vragen om ook collectant te worden. Misschien zijn er collectanten die na het werk samen met collega’s willen collecteren.
5. Een inspiratie-idee! Een aantal wijkhoofden van ons vragen mensen in de buurt die hun hond uitlaten om collectant te worden.
6. Hang onze collectantenwerfposters op bij dierenartsen en (dieren)winkels en leg de collectantenwerfkaarten erbij.
7. Gebruik social media om collectanten te zoeken. Je kunt bijvoorbeeld op Facebook een oproep plaatsen om collectant te worden. Bij het collecteteam kun je een speciale banner voor Facebook opvragen om collectanten te werven in jouw plaats. Vraag je collectanten om jouw bericht te delen.
8. Stuur een persbericht om collectanten te werven naar een plaatselijke krant/lokale tv en radio. In het Collecteportaal vind je een voorbeeldpersbericht daarvoor.
9. Benader clubs en verenigingen met de vraag of zij met een aantal mensen willen collecteren. Denk bijvoorbeeld aan studentenverenigingen en sportverenigingen.
10. In sommige plaatsen wordt jaarlijks een vrijwilligersmarkt georganiseerd om mensen kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Je kunt daar gaan staan met een wervingskraampje. Het collecteteam kan je van materiaal voorzien.

We geven je graag 10 tips om collectanten te behouden:
1. Neem ruim op tijd contact op met je collectanten, zodat zij weten wanneer de collecteweek plaatsvindt en dit alvast in hun agenda zetten.
2. Overleg met de collectanten waar ze gaan collecteren en hoeveel straten ze willen collecteren. De ene collectant loopt het liefst in zijn eigen straat, terwijl een ander dat juist niet wil.
3. Maak een leuk gezamenlijk moment van het uitdelen en/of inleveren van de bussen. Bijvoorbeeld door met elkaar koffie te drinken. De collectanten leren elkaar zo kennen en dat zorgt voor verbinding. Samen kun je ervaringen en tips delen. Je maakt zo met elkaar de collecte in jullie wijk tot een succes. Houd je hierbij wel aan de dan geldende richtlijnen van het RIVM.
4. Maak een speciale WhatsApp-groep aan voor de collectanten. Tijdens de collecteweek kan iedereen elkaar in deze groep motiveren en waar nodig om tips vragen. Vraag hiervoor wel eerst toestemming aan de collectanten voordat je hun mobiele nummer met anderen deelt.
5. Samen collecteren is gezelliger. Deel de opties om met twee personen te collecteren in jouw collectegroep. Je kunt bijvoorbeeld met twee personen buiten bij een supermarkt collecteren op de koopavond of zaterdag. Je moet dan wel eerst toestemming vragen aan de winkelmanager.
6. Zorg dat het (juiste) e-mailadres van de collectanten in het collecteportaal staat. Dan krijgen zij de digitale collectenieuwsbrief van ons met handige informatie. Ook ontvangen zij een link naar hun persoonlijke online collectepagina, waar zij na de collecte de busopbrengst en de opbrengst via hun eigen unieke QR-code kunnen zien.
7. Bedank de collectanten na afloop voor hun inzet en geef ze een bedankcadeautje mee. Het is leuk om ze de totale opbrengst van jullie wijk te laten weten.
8. Besteed aandacht aan collectanten die al lang voor ons collecteren. Wanneer iemand al lang actief is als collectant, neem dan contact op met je districtscoördinator. Samen bespreek je dan hoe je deze collectant in het zonnetje zet.
9. Stuur een berichtje naar de wijkkrant met daarin de opbrengst van jouw wijk. Bedank daarin de collectanten en de gevers aan de deur. Een voorbeeldpersbericht daarvoor vind je in het collecteportaal.
10. Stuur je collectanten een (digitale) kerstkaart en/of verjaardagskaart.

Alle collectanten en wijkhoofden krijgen een persoonlijke QR-code via een mailing thuis gestuurd. De persoonlijke QR sticker wordt op jouw bus geplakt. Deze persoonlijke QR-code staat op de sticker. Dezelfde code staat ook op de sticker die je ontvangt met de collectantengegevens. Dit zijn jouw persoonlijke codes. En deze tellen mee voor de opbrengst in de wijk. Ook zijn er diverse algemene QR-codes. Bijvoorbeeld op de posters die alle collectanten thuisgestuurd krijgen. Op de advertentie (stopper) voor de huis-aan-huisbladen en op het niet-thuiskaartje. De opbrengt van deze codes komen uiteraard ook ten gunste van de Dierenbescherming. Dit is één opbrengst van alle collectanten.

In het collecteportaal onder mijn collectanten staat de opbrengst (kolom QR-opbrengst). Dit wordt automatische elke nacht bijgewerkt. Deze opbrengst van de persoonlijke QR-codes van jouw collectanten tellen mee voor de wijkopbrengst. Je kunt de totale opbrengst van de iQR-codes ook zien via Mijn Dashboard: QR-opbrengst per wijk.

Deze worden meegezonden met de bestelling (automatisch) en deze moet je uitdelen aan jouw collectanten met de collectebus. Het wijkwoofd plakt de QR op de collectebussen. In een aparte mail ontvangen de collectanten een persoonlijke collecte pagina een week voor de collecte. Verder staan de codes op de sticker op het legitimatiebewijs. Beiden niet ontvangen? In de week voor de collecte ontvangt iedereen via de e-mailnieuwsbrief de code ook nog in de mailbox.  

Hond collectebus
Vragen over en voor collectanten

Per wijk is er een wijkhoofd actief die de collecte organiseert. Hij/zij neemt in augustus/september (telefonisch) contact met je op om af te spreken in welke straat/straten je gaat collecteren. Het wijkhoofd zorgt er ook voor dat je een collectebus krijgt of op kunt halen. Het wijkhoofd is net als alle collectanten een vrijwilliger. Mocht er in jouw wijk geen wijkhoofd zijn, dan hoor je dit vooraf aan de collecte. Als dit het geval is, zou je zelf een collecte in jouw wijk kunnen organiseren of een online collecte bus kunnen openen. Wil je voor jouw wijk de collecte organiseren? Meld je aan via deze link: https://www.dierenbescherming.nl/wat-kan-jij-doen/wat-kan-ik-doen/word-vrijwilliger/word-collectant Wil je alvast een online collectebus aanmaken? Ga naar https://dierenbescherming.digicollect.nl/.

Volg hoe dan ook de richtlijnen van de RIVM. Verder geven we je graag de volgende tips:
dierenbescherming corona collecte

Dowload hier de afbeelding in grootformaat:

 

Elk jaar mogen we één week lang huis aan huis collecteren in heel Nederland. Digitaal collecteren mag het hele jaar lang! Alleen in die week mag je collecteren, maar je mag natuurlijk wel meerdere keren op pad gaan. Dat mag overdag of ’s avonds: vanaf 10:00 uur ’s morgens tot 20:00 uur ’s avonds. Je mag tijdens de collecteweek zelf bepalen hoeveel tijd je eraan besteedt en op welke dag/dagen je wilt collecteren*. Met een paar uur collecteren kun je al veel voor de dieren betekenen! *

* Op zondag collecteren wij niet huis aan huis.

In de loop der tijd hebben we een heleboel ervaring opgedaan. Daaruit hebben we een aantal tips gedestilleerd, waar je je voordeel mee kunt doen. Dus lees de tips en behaal een optimaal resultaat voor de dieren!

Tips voor een succesvolle collecte
1. Kies een tijdstip waarop veel mensen thuis zijn. Eind van de dag, rond etenstijd, is een goed moment.
2. Collecteren mag alleen van zondag 3 oktober t/m 9 oktober tussen 10:00 en 20:00 uur. Op zondag collecteren we niet huis-aan-huis.
3. Houd je aan de afgesproken straten, zodat mensen niet meerdere keren een collectant aan de deur krijgen.
4. De beste plek om te collecteren is in je eigen straat! Een bekend gezicht nodigt eerder uit om te geven.
5. Wees enthousiast, vertel dat je collecteert voor de Dierenbescherming en vraag vriendelijk om een bijdrage.
6. Zorg dat je legitimatiebewijs goed zichtbaar is, zodat mensen weten dat het ‘in orde’ is.
7. Ben je actief op sociale media? Meld je aan op onze Facebookgroep ‘Collecte Dierenbescherming’ en inspireer anderen met je verhalen. Voeg de hashtag #CollecteDB20 toe aan je berichten.
8. Bedank altijd vriendelijk voor elke gift, hoe klein ook!

 

Per wijk is er een wijkhoofd (vrijwilliger) actief, die de collecte organiseert. Hij/zij neemt in augustus/september (telefonisch) contact met je op om af te spreken in welke straat/straten je kunt gaan collecteren. Je collecteroute bepaal je dus in overleg met je wijkhoofd. Je hoeft nooit in straten te collecteren die je niet wilt (sommige collectanten vinden het fijn om in de eigen straat te collecteren, anderen juist weer niet). Als je het leuker vindt om in een winkelcentrum of op de markt te collecteren, dan kan dat vaak ook. Ook dit spreek je af met je wijkhoofd. Het wijkhoofd zorgt er ook voor dat je een collectebus krijgt of op kunt halen.

Na de collecte lever je de bus en het legitimatiebewijs weer bij je wijkhoofd in en tel je samen de inhoud ervan. Je weet dus meteen wat jouw inspanningen hebben opgeleverd! Het totale bedrag dat je hebt opgehaald, kun je na de collecte ook terugvinden op je persoonlijke online collectepagina. De link naar deze pagina ontvang je in je e-mail. Zorg er dus voor dat je juiste e‑mailadres bij ons bekend is. Jouw opbrengst wordt ook nog eens per mail bevestigd.

Natuurlijk mag dat! Het is bovendien vaak gezelliger om met iemand anders te gaan. Als hij/zij een eigen collectebus wil, kun je dat doorgeven aan je wijkhoofd. Voor kinderen onder de zestien jaar geldt dat zij alleen onder begeleiding van een volwassene mogen collecteren. Dit kan overigens per gemeente verschillen, maar zestien jaar is de meest voorkomende leeftijdsgrens om zelfstandig te mogen collecteren.

Op deze pagina kan je je aanmelden als collectant: https://www.dierenbescherming.nl/wat-kan-jij-doen/wat-kan-ik-doen/word-vrijwilliger/word-collectant Of maak alvast een online collectebus aan. Hier kan je het hele jaar door online collecteren voor de Dierenbescherming: https://dierenbescherming.digicollect.nl/

Alvast bedankt!

Alle collectanten en wijkhoofden krijgen een persoonlijke QR-code in augustus via een mailing thuisgestuurd. Deze persoonlijke QR-code staat op de sticker. Dezelfde code staat ook op de sticker die je ontvangt met de collectantengegevens. Dit zijn de persoonlijke codes. En deze tellen mee voor de opbrengst in de wijk. Ook zijn er diverse algemene QR-codes. Bijvoorbeeld op de posters die alle collectanten thuisgestuurd krijgen. Op de advertentie(stopper) voor de huis-aan-huisbladen en op het niet-thuiskaartje. De opbrengt van deze codes komen uiteraard ook ten gunste van de Dierenbescherming. Dit is één opbrengst van alle collectanten.

In augustus ontvangen alle wijkhoofden die dan bekend zijn bij ons een mailing met daarbij de persoonlijke QR-code op een sticker. Jouw wijkhoofd plakt jouw persoonlijke QR-code op jouw collectebus. Verder tref je de code aan op de sticker op het legitimatiebewijs. Beiden niet ontvangen? In de week voor de collecte ontvang je de code ook digitaal, en in de vorm van een link.

Vlak voor de collecte ontvang je via de emailnieuwsbrief een link naar een pagina, waarop je kan zien hoeveel donaties er via jouw unieke QR code voor de Dierenbescherming zijn binnengekomen. Deze pagina wordt elke nacht aangepast.

puppy collecte
Vraag over QR-codes

Met QR-codes kunnen mensen geld geven via hun eigen smartphone of tablet. Dat werkt in een paar eenvoudige stappen:

1. Scan een QR-code met je smartphone of tablet. Dat kan via:

  • de iDEAL of Tikkie- app. Deze apps zijn gratis te downloaden in de app stores.
  • de eigen bank-app. Met alle bank-apps kun je een iDEAL-QR-code scannen. de camera van een iPhone.
  • de camera van een smartphone.

2. Als je een QR-code succesvol hebt gescand, volg dan de stappen die in beeld verschijnen. Na het scannen van de iDEAL- of Tikkiecode, kies je je eigen bank en rond je de betaling af in je eigen bank-app.

3. Standaard giftbedrag is €5,- maar de gever kan dit bedrag zelf aanpassen (minimaal €1,-).

4. Het gedoneerde bedrag staat direct op rekening van de Dierenbescherming.

 

TIP: Scan één van onderstaande QR-codes. Probeer het zelf uit voordat je op pad gaat, zodat je aan de deur kunt uitleggen hoe het werkt (zolang je de betaling niet afrondt, betaal je niets).

qr-code ideal

qr-code tikkie

qr-code payconiqCollecteren met een QR-codeBekijk hier het filmpje over collecteren met een QR-code.

 

Nog meer weten? Lees hier meer informatie.