Welpen

Deze training is voor pups vanaf  8 weken tot 12/13 weken. Omdat zij nog niet volledig ingeënt zijn, wordt deze groep veilig apart gehouden van de andere honden op de hondenschool. We maken een begin met de socialisatie en geven uitleg over allerlei opvoedingszaken.

Na de Welpentraining stromen de honden automatisch door naar de Puppengroep.

Gehoorzame Huishond Aalsmeer is onderdeel van de Dierenbescherming. Deelnemers zijn lid van de Dierenbescherming of worden bij aanvang lid.


Lees meer over onze lesmethode