Huisregels

Bij de Gehoorzame Huishondscholen gelden de volgende huisregels:

 • Zorg ervoor dat je hond tenminste 1 uur voor de training geen eten meer krijgt. Niet alleen om maagproblemen te voorkomen, maar ook in verband met het aantal trainingsbrokjes dat hij tijdens de les krijgt. Wacht na de training nog minimaal 1 uur met eten geven;
 • Neem de juiste lijn mee. Een soepele nylon of leren lijn met een leren of textiel halsband. Flexilijnen, prikbanden, anti-trektuigjes en stroombanden zijn verboden;
 • Neem het juiste speeltje mee. Dat wil zeggen iets wat je samen met je hond kunt vasthouden, maar dat NIET piept;
 • Zorg ervoor dat je hond goed uitgelaten is voordat je het veld op komt. Gebeurt er een ongelukje, dan verzoeken wij je dit zelf op te ruimen. Neem daarom altijd poepzakjes mee! Ruim na de les ook het gevulde poepzakje alsjeblieft op;
 • Loopse teven kunnen niet meetrainen;
 • Kom niet naar de training als je je zorgen maakt over de gezondheid van je hond. Als wij denken dat de gezondheid van je hond gevaar loopt door mee te trainen dan wel een gevaar vormt voor andere honden, kunnen wij je verzoeken (tijdelijk) niet mee te trainen;
 • Wij controleren regelmatig de geldigheidsduur van de enting van je hond. Niet ingeënt, betekent niet meetrainen;
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het gedrag van je hond tijdens het loslopen. Zo nodig wordt je geacht je hond tot de orde te roepen. De mate waarin legt de trainer graag aan je uit;
 • Voor de continuïteit van de lessen wordt je aanwezigheid op prijs gesteld;
 • Het is tijdens de lessen NIET toegestaan om te eten, drinken of te roken;
 • Als je de cursus eerder wilt beëindigen, zal er geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden;
 • Het kan gebeuren dat het veld drassig is. Houd daar rekening mee en draag gepaste kleding en schoeisel;
 • De lessen gaan vrijwel altijd door, ook bij regen en sneeuw;
 • De uitvoering van de aangegeven oefeningen door jou en jouw hond zijn volledig op eigen risico;
 • Betreding van het trainingsveld geschiedt op eigen risico. De Gehoorzame Huishond-school is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die door jouw hond, jouzelf of je gezinsleden wordt aangericht op of rond het trainingsveld. Dit is ook van toepassing voor schade aan derden en materialen. Cursisten zijn verplicht om een WA-verzekering te hebben afgesloten;
 • Cursisten dienen 16 jaar of ouder te zijn en zijn lid van de Dierenbescherming (lidmaatschap kost je slechts € 3.- per maand).