Aandachtspunten houdverbod

De Dierenbescherming is zeer verheugd over het voornemen van een zelfstandig houdverbod. Hier hebben we vele jaren voor gestreden. Binnen het wetsvoorstel 'aanpak dierenmishandeling en verwaarlozing' zijn wel een aantal punten waar volgens ons nog goed naar gekeken moet worden. De volgende vier aandachtspunten hebben we via internetconsultatie kenbaar gemaakt:

1. Houdverbod van 10 naar 15 jaar

We zijn blij met een maximale termijn voor het houdverbod van 10 jaar. Toch pleit de Dierenbescherming voor een verhoging van de maximale duur naar 15 jaar. Sommige bezitters van dieren hebben zo ernstig hun dieren mishandeld en verwaarloosd dat een houdverbod van 15 jaar op zijn plaats is. Zeker wanneer op langere termijn gevreesd moet worden voor herhaling en/of onvoldoende verandering en verbetering in de situatie van de dader.

2. Inzagemogelijkheid opgelegde houdverboden

De Dierenbescherming wijst erop dat het belangrijk is dat er een inzagemogelijkheid voor opgelegde houdverboden komt, zoals een register voor bijvoorbeeld dierenopvangcentra, kinderboerderijen of dierenspeciaalzaken. Voorkomen moet worden dat mensen die dieren ernstig leed toebrachten hun ‘toevlucht’ kunnen zoeken bij locaties waar met dieren wordt gewerkt. Dat geldt natuurlijk ook voor het risico dat dieren geplaatst of verkocht worden aan deze mensen.

3. Aanwijzen toezichthouder

Op dit moment is nog niet aangegeven welke toezichthouder de rechter aanwijst om te controleren of een opgelegd houdverbod ook wordt nageleefd. Wij zien daarbij zeker een rol weggelegd voor onze inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst.

4. Structurele monitoring

De toepassing van het houdverbod zal structureel moeten worden gemonitord. Vooraf moet bepaald worden welke informatie in een landelijk systeem moet komen om de werking en effectiviteit van het houdverbod te kunnen evalueren – en waar nodig de toepassing ervan te stimuleren.De Dierenbescherming pleit er in algemene zin ook nadrukkelijk voor dat het wetsvoorstel nu verder voortvarend in behandeling wordt genomen. Eerder lanceerden we hierover de actie 'Sluit je aan'. Wat ons betreft zou het wetsvoorstel in ieder geval binnen enkele jaren, nog tijdens de huidige kabinetsperiode, in werking moeten treden.

november 2018