Inschrijving ANBI

Gegevens van de landelijke vereniging
Naam:
Nederlandse Vereniging Tot Bescherming Van Dieren
Publieksnaam:
Dierenbescherming
RSIN:
2709399
Bezoekadres:
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag
ANBI groepsbeschikking:
G25
Bestuur:
mw J.F. Admiraal
Raad van toezicht NVBD:
- Voorzitter:
mw M. Sijmons
- Vice-voorzitter:
dhr M.C. Kuipers
- Lid:
mw M. Eleveld
- Lid:
dhr F.L.B Meijboom
- Lid:
dhr J.K de Pree
- Lid:
mw K. Broekhuizen

Voor de doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid, de activiteiten en de financiële verantwoording van de Dierenbescherming verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.


Gelieerde stichtingen