Inspectiewerk

Urgente meldingen van dierenverwaarlozing of -mishandeling worden behandeld door onze inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Bij het bestrijden van dierenleed werkt de LID nauw samen met de dierenpolitie, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Meldingen die bij het landelijk meldnummer 144 binnenkomen, worden in eerste instantie uitgezet naar de dierenpolitie. Als deze een overtreding constateert, volgt een proces-verbaal en strafrechtelijke vervolging.

Bestuursrecht

Indien het welzijn van de dieren kan worden verbeterd, komen onze inspecteurs in actie. Zij kunnen een eigenaar (op basis van bestuursrecht) dwingen om bijvoorbeeld de huisvesting te verbeteren of naar een dierenarts te gaan. Ook kan, in overleg met RVO.nl en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, worden besloten om een dier bij de eigenaar weg te halen.

Contact met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Voor algemene informatie over de LID kun je contact opnemen met:
Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
Postbus 84051
2508 AB Den Haag
T 088 811 3000 (van 09.00 tot 17.00 uur)

Let op: Meld dierenleed via het landelijk meldnummer 144
Wanneer je 144 belt, krijg je de politie aan de lijn. Afhankelijk van de melding kan de politie besluiten om de LID in te schakelen.

"Met een bekeuring voor de baas zijn de dieren nog niet geholpen; die hebben nazorg nodig en hun situatie moet verbeteren. Daar doe ik het voor!" -Ed Webers, inspecteur.