De Ledenraad van de Dierenbescherming

In de huidige verenigingsstructuur die als gevolg van de fusie per 1 januari 2015 is ontstaan, is de ledenraad een belangrijk orgaan van de Dierenbescherming. De raad bestaat uit 25 democratisch gekozen leden.

Uitslag ledenraadsverkiezingen

In november 2017 vonden de ledenraadsverkiezingen plaats, waarbij bijna 2500 leden hun stem hebben uitgebracht. De onderstaande leden zullen tot en met 31 december 2020 deel uitmaken van de ledenraad van de Dierenbescherming.

Landelijke lijst:

 • Colette Hoogeveen
 • Peter van der Voort
 • Anka Ernes
 • Jan Duyvesteyn
 • Paul Gerits
 • Barbara Kuethe
 • Sandra Matthijssen
 • Joan Teunissen
 • Tjeerd Blankestijn
 • Ari Schol
 • Sabine Swierstra
 • Vera Bastiaans
 • Joanna Bos

Provinciale lijst:

 • Lilla Galfi (Zuid-Holland)
 • Jolande Westdijk (Zeeland)
 • Lisette van Kemenade (Noord-Brabant)
 • Linda van der Woude (Gelderland)
 • Inge Wijnberg (Utrecht)
 • Wilma Pothoven (Noord-Holland)
 • Tessa Volbehr (Groningen)
 • Monique Visser (Drenthe)
 • Anne Weegink (Overijssel)
 • Marian Sluijs (Limburg) 
 • Samantha Dijkhuizen (Flevoland)
 • Paul Denekamp (Friesland)


Meer informatie over de motivatie van deze leden, is te vinden in de achtergrondinformatie.

Waarom is er een ledenraad?

De ledenraad vertegenwoordigt de leden van de Dierenbescherming en is een klankbord voor de directie bij het bepalen van strategisch en dierinhoudelijk beleid. Daarnaast heeft zij statutaire taken, zoals het goedkeuren van bestuurlijke besluiten tot vaststelling van de jaarrekening, het jaarplan en de begroting. De focus van de ledenraad ligt vanzelfsprekend altijd op het dierenwelzijn, de kerndoelstelling van de Dierenbescherming. De ledenraad komt minimaal viermaal per jaar bijeen met de directie en een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Binnen de ledenraad zijn verschillende commissies actief zoals:

 • Commissie Communicatie
 • Commissie Governance
 • Commissie Jaarstukken
 • Commissie Vrijwilligers
 • Commissie Verbetering
 • Commissie Voorbereiding
 • Kiescommissie