De Ledenraad van de Dierenbescherming

In de huidige verenigingsstructuur die als gevolg van de fusie per 1 januari 2015 is ontstaan, is de ledenraad een belangrijk orgaan van de Dierenbescherming. De raad bestaat uit 25 democratisch gekozen leden.

Uitslag ledenraadsverkiezingen

In november 2017 vonden de ledenraadsverkiezingen plaats, waarbij bijna 2500 leden hun stem hebben uitgebracht. De onderstaande leden zullen de komende 3 jaar (vanaf 2018) deel uitmaken van de ledenraad van de Dierenbescherming.

Landelijke lijst:

 • Colette Hoogeveen
 • Peter van der Voort
 • Anka Ernes
 • Eline Wielenga
 • Hugh Gallacher
 • Barbara Kuethe
 • Sandra Matthijssen
 • Sanda Milder
 • Tjeerd Blankestijn
 • Ari Schol
 • Mariëtte Ulderink
 • Sanne van Weeghel
 • Tica Veldhuijzen van Zanten

Provinciale lijst:

 • Lilla Galfi (Zuid-Holland)
 • Jolande Westdijk (Zeeland)
 • Lisette van Kemenade (Noord-Brabant)
 • Linda van der Woude (Gelderland)
 • Inge Wijnberg (Utrecht)
 • Alice Luttik (Noord-Holland)
 • Tessa Volbehr (Groningen)
 • Monique Visser (Drenthe)
 • Anne Weegink (Overijssel)
 • Marian Sluijs (Limburg) (dagelijks vice voorzitter)
 • Samantha Dijkhuizen (Flevoland)
 • Paul Denekamp (Friesland)


Meer informatie over de motivatie van deze leden, is te vinden in de achtergrondinformatie.

Waarom is er een ledenraad?

Bij een vereniging als de Dierenbescherming hebben de leden een belangrijke stem bij het bepalen van de focus en de lange termijn koers van de vereniging en de uitvoering daarvan. De ledenraad vertegenwoordigt de leden van de Dierenbescherming en is een klankbord voor de directie bij het bepalen van strategisch en dierinhoudelijk beleid. Daarnaast heeft zij statutaire taken, zoals het goedkeuren van de jaarrekening, het jaarplan en de begroting. De focus van de ledenraad ligt vanzelfsprekend altijd op het dierenwelzijn, de kerndoelstelling van de Dierenbescherming. De ledenraad komt minimaal viermaal per jaar bijeen met de directie en een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Binnen de ledenraad zijn verschillende commissies actief zoals:

 • Commissie Communicatie
 • Commissie Governance
 • Commissie Jaarstukken
 • Commissie Vrijwilligers
 • Commissie Verbetering
 • Agendacommissie

Wat kan de ledenraad voor mij als lid betekenen?

De ledenraad wil de leden informeren, actief betrekken en raadplegen bij dierenwelzijnszaken en actuele zaken die spelen in de regio's. Leden kunnen natuurlijk ook vragen of zaken voorleggen aan de ledenraad; over het beleid en de werkwijze van de Dierenbescherming, dierinhoudelijke onderwerpen en de functionaliteit van de ledenraad.

Agenda en verslagen
Hieronder vind je de verslagen van de bijeenkomsten van de ledenraad.

Vergadering 3 februari 2015
Vergadering 29 april 2015 
Vergadering 27 juni 2015
Vergadering 26 september 2015
Vergadering 14 december 2015
Vergadering 23 april 2016
Vergadering 27 juni 2016
Vergadering 24 september 2016
Vergadering 12 december 2016
Vergadering 1 april 2017
Vergadering 26 juni 2017
Vergadering 4 december 2017
Vergadering 11 december 2017
Vergadering 27 december 2017

Enkele dagen voorafgaand aan de vergadering wordt de agenda op deze pagina gepubliceerd.

Agenda Vergadering 27 januari 2018