Nalaten: Steun een dierenwelzijnsproject

Als u nalaat aan de Dierenbescherming is het mogelijk om er een doel bestemming aan te koppelen. U geeft daarmee aan waar uw nalatenschap aan moet worden besteed; een specifiek dierenwelzijnsproject bijvoorbeeld, of een structurele dierenwelzijnsverbetering op lange termijn. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Nieuwe dierenambulances dankzij meneer de Geus

Een mooi voorbeeld is de nalatenschap van meneer de Geus. Dankzij zijn legaat aan de Dierenbescherming rijden er in Haarlem en Alkmaar twee nieuwe, volledig ingerichte dierenambulances. Elke dag gaan vrijwilligers met de dierenambulance op pad om zwerfdieren, gewonde dieren en in het wild levende dieren te helpen. Dit is erg kostbaar. Dankzij nalatenschappen is het voor ons mogelijk om alle ritten uit te blijven voeren en zoveel mogelijk dieren te helpen. Het blijft bijzonder dat mensen onze organisatie en daarmee de dieren zo’n warm hart toedragen.

''Deze Dierenambulance rijdt dankzij de nalatenschap van de heer B.J. de Geus.'' 

Bepaal zelf de doelbestemming

Met een testament bepaal je zelf wat er met je bezittingen gebeurt. Het is goed om daar nu al over na te denken en te leven met het besef dat je ook na jouw overlijden nog bijdraagt aan een beter welzijn voor dieren. Indien je besluit om de Dierenbescherming op te nemen in jouw testament, zorgen wij dat jouw nalatenschap goed terechtkomt. Je mag zelf aangeven waaraan we jouw geld besteden. Een concreet dierenwelzijnsproject bijvoorbeeld, of een asiel in de buurt en desgewenst de zorg van jouw dieren op ons nemen. En omdat we geen belasting betalen over jouw gift, komt het bedrag volledig ten goede aan de dieren.

''Dankzij nalatenschappen is het voor ons mogelijk om alle ritten uit te blijven voeren en zoveel mogelijk dieren te helpen.''

Mensen die ervoor kiezen om de Dierenbescherming op te nemen in hun testament, laten daarmee hun liefdevolle zorg voor dieren voortleven en dragen ook in de toekomst bij aan een beter dierenwelzijn. Omdat de Dierenbescherming volledig afhankelijk is van giften en donaties, is elk bedrag, groot of klein, bijzonder welkom.