Nalaten: Steun een dierenwelzijnsproject

Mensen die ervoor kiezen om de Dierenbescherming op te nemen in hun testament, laten daarmee hun liefdevolle zorg voor dieren voortleven en dragen ook in de toekomst bij aan een beter dierenwelzijn. Omdat de Dierenbescherming volledig afhankelijk is van giften en donaties, is elk bedrag, groot of klein, bijzonder welkom.

Anja van Splunder werkt als manager in het dierenopvangcentrum van Breda. Dankzij een nalatenschap konden ze twee jaar geleden een bijzondere kattenvleugel laten aanbouwen.

Anja van Splunder


“Tom heeft de opening van ‘zijn’ kattenverblijf niet meer mee kunnen maken, maar zijn verzoek om de kamer zijn naam te geven, hebben we met liefde ingewilligd”

Bijzondere kattenvleugel

Anja: “We waren druk bezig met de bouw van ons nieuwe dierenopvangcentrum in Breda, toen Tom de Graaf contact met ons opnam. Hij was een 71-jarige radiomaker die te horen had gekregen dat hij niet lang meer te leven had. Tom beschikte over een aandelenpakket met een waarde van 200.000 euro dat hij aan ons wilde schenken. Intern spraken we al een tijd over de mogelijkheid van een apart verblijf voor onze katten, die langer dan gebruikelijk in het asiel verblijven. Bijvoorbeeld omdat ze op leeftijd zijn of medische problemen hebben.

Kattenliefhebber

Tom was een kattenliefhebber en koos ervoor om zijn nalatenschap ten behoeve van dit project te schenken. Dankzij zijn bijdrage hebben we de kattenkamer kort daarna kunnen realiseren. De dieren hebben hier veel ruimte, speeltjes en knusse plekjes om te rusten. We merken dat ze zich op hun gemak voelen, en dat is mooi om te zien. Helaas heeft Tom de opening van ‘zijn’ kattenverblijf niet meer mee kunnen maken, maar zijn verzoek om de kamer zijn naam te geven, hebben we vanzelfsprekend ingewilligd.

Concrete bestemming

Het komt vaak voor dat mensen hun gift een concrete bestemming willen geven. Zo hebben we laatst van een nalatenschap een zwembad en loopbanden voor de honden aan kunnen schaffen. We deden dit op verzoek van de neven en nichten van de overledene. Hoewel zij de enige erfgenamen waren, schonken ze uit respect voor hun oom, die veel van dieren hield, een deel van het geld aan ons. Als dierenopvangcentrum zijn we blij met alle nalatenschappen, groot en klein. We zijn er ook van afhankelijk, omdat we onze vaste lasten anders niet meer kunnen opbrengen. De laatste jaren vangen we steeds meer dieren op die oud zijn of lichamelijke problemen hebben. Ze zitten lang in het asiel en zijn afhankelijk van medische zorg. De kosten stijgen zodoende enorm. Mede om die reden is het voor ons zo waardevol dat er mensen zijn die ons ook na hun overlijden blijven steunen.”

Bepaal zelf de doelbestemming

Met een testament bepaal je zelf wat er met je bezittingen gebeurt. Het is goed om daar nu al over na te denken en te leven met het besef dat je ook na jouw overlijden nog bijdraagt aan een beter welzijn voor dieren. Indien je besluit om de Dierenbescherming op te nemen in jouw testament, zorgen wij dat jouw nalatenschap goed terechtkomt. Je mag zelf aangeven waaraan we jouw geld besteden. Een concreet dierenwelzijnsproject bijvoorbeeld, of een asiel in de buurt en desgewenst de zorg van jouw dieren op ons nemen. En omdat we geen belasting betalen over jouw gift, komt het bedrag volledig ten goede aan de dieren.