Gelukt!

Je bent ingeschreven voor de informatielijst over de ledenraadsverkiezingen. Zodra de kandidaten zich kunnen aanmelden, krijg je een mailtje.

Over de ledenraad

Door het land heen heeft de Dierenbescherming erkende en gelieerde asielen, dierenambulances en hondenscholen. Ook bij jou om de hoek zetten we ons dus, samen met duizenden vrijwilligers, dagelijks in voor dieren. Dat doen we niet alleen in de vorm van dierennoodhulp, maar ook door bijvoorbeeld voorlichting te geven om verwaarlozing en mishandeling te voorkomen en door jeugdactiviteiten te organiseren.

Aan de landelijke vereniging is de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) verbonden, evenals de Stichting Beter Leven keurmerk.

LEDENRAAD

Op 1 januari 2021 is de Ledenraad van de Dierenbescherming van start gegaan. In de nieuwe verenigingsstructuur die als gevolg van de fusie per 1 januari 2015 is ontstaan, is de ledenraad een belangrijk orgaan.

LEES VERDER

Voor dier en mens

De Dierenbescherming heeft als droom dat we ooit leven in een wereld waarin de belangen van dieren vanzelfsprekend zijn in het denken en handelen van mensen. We willen mensen helpen om zelf beter dieren te beschermen door diervriendelijke keuzes te maken.

Onze resultaten