Verslag Paardenmarkt Etten-Leur

Inleiding

Dit jaar werd in Etten-Leur voor de 27ste keer de Leurse Havenfeesten georganiseerd. Tijdens het pinksterweekend worden er tal van festiviteiten georganiseerd. De paardenmarkt geldt als één van de publiekstrekkers en vond afgelopen zaterdag 14 mei plaats. Het was een vrij mooie dag. Half bewolkt, een frisse wind en in het begin van de dag zon. Aan het eind van de dag vielen enkele regenbuien. De paardenmarkt had officieel om 13:00 uur moeten beginnen, maar tussen 11:00 uur en 11:30 uur waren de eerste paarden al aanwezig. De markt zou officieel om 17:00 uur eindigen. Wij hebben helaas niet kunnen vaststellen of dit daadwerkelijk is gebeurd, omdat de sfeer op de paardenmarkt vijandig werd richting onze medewerkers. Toen bleek dat de marktmeester allesbehalve de-escalerend handelde, is besloten om rond 14:30 uur vanuit het oogpunt van veiligheid de markt te verlaten.

Dit jaar zijn er ongeveer tachtig paarden aangevoerd. Dit is een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren, toen er rond de honderd paarden werden aangevoerd. Behalve de paarden kwamen we ook twee ezels en twee konijnen tegen. De paarden stonden grotendeels op kort gemaaide grasstrook aan de Leurse Dijk. Aan de ene zijde van de grasstrook lag een fietspad. Een aanzienlijk aantal paarden stonden met de achterpoten op dit fietspad. Aan de andere zijde van het fietspad was een 1,5 meter brede grasstrook. Deze grasstrook liep vrij stijl af het water in. Op deze grasstrook werden 15 tot 20 paarden gehouden. De paardenmarkt grensde verder aan de grote feesttent, een draaimolen en aan de overkant van het water (30 meter hemelsbreed) werden demonstraties door brandweer en politie (met honden) gegeven.

Methode van beoordeling paardenmarkt

De Dierenbescherming was dit jaar aanwezig met vier medewerkers. In tweetallen, noodzakelijk in verband met veiligheid, is de paardenmarkt beoordeeld op basis van de relevante wetgeving ten aanzien van dierenwelzijn en dierenmarkten én op basis van het Protocol Welzijn Paardenmarkten, waar de organisatie van deze paardenmarkt zich overigens niet aan verbonden heeft. Door middel van beeldmateriaal (foto en video) is geprobeerd om alle onderdelen zo goed mogelijk in beeld te brengen, zodat iedereen voor zichzelf kan beoordelen in hoeverre het wel of niet door de beugel kan.

Beoordelingen en conclusie paardenmarkt Etten-Leur


Lees ook: Dossier Paardenmarkten.