Conclusie beoordeling paardenmarkt Etten-Leur

Handel of attractie? Dat is een retorische vraag die wij onszelf stellen na het aanschouwen van de paardenmarkt van Etten-Leur. Er is geen handel waargenomen in de uren waar er toch het meeste handel had moeten plaatsvinden. Nee, de gehele paardenmarkt heeft maar één doel en dat is om meer publiek te trekken voor de Havenfeesten. Het feit dat alle paardeneigenaren betaald krijgen om hun paarden op de markt te zetten is eigenlijk alleszeggend.


Toegangscontrole

Er waren twee Belgische dierenartsen aanwezig. Zij waren beiden niet op de hoogte van de Nederlandse wet- en regelgeving en zijn niet geïnstrueerd om een toegangscontrole uit te voeren. Zij waren enkel ingehuurd om gewonde paarden te verzorgen. Er heeft géén toegangscontrole plaatsgevonden op besmettelijke ziekten, zoals Droes. Indien men dit wel zou willen doen, dan was de locatie absoluut ontoereikend.

Voeding en drinkwater

Géén enkel paard had de beschikking over drinkwater. Er was geen aanvullend ruwvoer aanwezig. De paarden konden enkel grazen van het kort gemaaide gras dat binnen hun korte bereik aanwezig was. Veel paarden schraapten, door de stress, echter ook dit stukje gras al snel kaal.

Onnodige onrust

Ondanks dat de marktorganisatie goede pogingen heeft gedaan om onnodig geluid te voorkomen, waren er enkele zorgwekkende situaties. Allereerst de ligging van het fietspad dwars door de paardenmarkt heen. Er zijn tientallen brommers en scooters vlak langs de paarden gereden. Dit zorgde voor veel stress en onrust. De brandweerdemonstratie was luidruchtig, maar de demonstratie met politiehonden spande toch echt de kroon met hun geweerschoten. Uiteraard zorgde het mensengedruis ook voor de nodige onrust. Met name de onverwachte aanrakingen en de vele honden vielen ons op.

Geen kennis van wet- en regelgeving

Het is zeer opvallend te noemen dat niemand van de marktorganisatie of de aanwezige dierenartsen kennis had van de wet- en regelgeving. De verbazing in de ogen van de marktmeester en zijn compagnons, toen er werd gesteld dat een medische toegangscontrole verplicht is en een zogend veulen niet op de markt mag, is wellicht exemplarisch te noemen in de gehele discussie rondom paardenmarkten.

Houding van de marktmeester

Er valt een extra kritische noot te plaatsen bij de marktmeester. Bij onze tweede melding over het zogende veulen op de markt wilde hij alsnog niet ingrijpen. Pas nadat wij stelden dat dit weigeren tot handelen (uiteraard) in ons verslag zou komen te staan, kwam hij in actie. Even later, toen de situatie langzaam aan steeds grimmiger werd, besloot de marktmeester partij te kiezen voor de paardenhandelaren. Hij sprak één van onze medewerkers aan met de vraag of er inmiddels nog niet genoeg foto’s gemaakt waren. De toon en houding tijdens, maar ook na afloop van het gesprek waren alles behalve de-escalerend te noemen. Wij voelden ons toen genoodzaakt om de markt vroegtijdig te verlaten, omdat we ons niet meer veilig voelden.

Wetgeving & Protocol

De paardenmarkt schiet ernstig tekort in diverse artikelen van de wet- en regelgeving. Met name de medische toegangscontrole en het voorzien van drinkwater springen in het oog. Echter de ontbrekende kennis van de wet- en regelgeving bij de gehele organisatie is zeer verontrustend te noemen. En dat terwijl dit toch niet de eerste keer is dat ze een paardenmarkt organiseren.

Algehele conclusie

De paardenmarkt in Etten-Leur is een attractie. En voor deze attractie krijgen de paardeneigenaren betaald, maar betalen de paarden de rekening in de vorm van veel stress. De gehele markt heeft niets met handel te maken en de organisatie heeft blijk gegeven van ontbrekende kennis en kunde. Hierdoor is ons vertrouwen op verbetering van het paardenwelzijn op de paardenmarkt tot beneden het vriespunt gedaald. Er is geen legitieme reden om de aantasting van het paardenwelzijn te verantwoorden. Sterker nog, er zijn waarschijnlijk andere attracties te bedenken die voor veel partijen veel beter werken. Denk bijvoorbeeld aan een optreden van Douwe Bob. Dit trekt veel meer mensen en ook de paarden zullen er niet rouwig om zijn. Uiteraard kost hij geld, maar het geld dat de paardenmarkt kost is bij hem voor iedereen (behalve de paardenhandelaren en de marktmeester) beter besteed.


Lees ook:

Ga terug naar: Verslag Paardenmarkt Etten-Leur.