Paardenmarkt Etten-Leur: beoordeling volgens protocol welzijn paardenmarkten

Hieronder volgt een overzicht van de afspraken gemaakt in het Protocol Welzijn Paardenmarkten. Daarbij lees je per afspraak hoe we de Paardenmarkt Etten-Leur hierop beoordeeld hebben.

1. Er is een controle bij de aanvoer van elk paard door een dierenarts. Paarden met verwondingen, tekenen van verwaarlozing en/of mogelijk infectieuze ziekten worden niet toegelaten;

Er heeft totaal géén controle plaats gevonden door de dierenartsen. Zij hebben dit zelf beaamd en ook gedurende onze aanwezigheid is er geen activiteit van de dierenartsen waargenomen.


2. Paarden die een gecoupeerde staart hebben worden niet toegelaten, met uitzondering van paarden die zijn gecoupeerd vóór 1/9/2001;

Er zijn geen paarden bij de ingangscontrole aangeboden met een gecoupeerde staart.

3. Er is beschikking over voldoende vers drinkwater en de paarden moeten de gelegenheid hebben te drinken;

Wij hebben geen drinkwatervoorziening kunnen vinden. De marktorganisatie beweerde dat deze er wel was. In ieder geval had géén enkel paard de beschikking over drinkwater, behalve de Shetlander en het veulen die 200 meter van de markt af stonden.


4. Alle paarden hebben de beschikking over ruwvoer van goede kwaliteit en de paarden moeten regelmatig de gelegenheid hebben te eten;

Er was geen ruwvoer aanwezig. Enkel het kort gemaaide gras waar ze op stonden. Vanwege het korte aanbinden was er slechts een klein gedeelte van het gras daadwerkelijk binnen hun bereik. Diverse paarden hebben vanwege de stress ook dit kleine beetje gras al snel weg/kapot weten te schrapen. Op het oog zag het er groen uit, maar wie goed keek zag dat de paarden slechts een klein gedeelte van het gras konden bereiken.

5. De paarden staan op een geschikte, niet gladde ondergrond;

De meeste paarden stonden op een geschikte ondergrond, namelijk gras. Toch waren er zo'n twintig paarden die noodgedwongen met de achterste benen op het fietspad stonden.

6. De paarden en pony’s dienen op een, voor het dier, veilige manier aangebonden te zijn. De paarden mogen niet langer dan acht uur achter elkaar aangebonden staan. Om beweging mogelijk te maken dient een uitloopmogelijkheid in de nabijheid van de paardenmarkt aanwezig te zijn (b.v. monsterbaan);

Het aanbinden van de paarden was niet veilig te noemen. Dit had vooral te maken met het algemene aanbindtouw dat te laag en te slap gespannen was. Veel paarden waren echter ook verkeerd aangebonden. Verder was er geen monsterbaan aanwezig. Het monsteren moest dus op een drukke straat (mensen en auto’s) gebeuren. Er liepen in deze straat voortdurend bezoekers van de markt, zoals ouders met kinderen in kinderwagens of op fietsjes.


7. De afstand tussen publiek en paarden moet zodanig zijn dat ongelukken voorkomen worden;

Er was niets dat het publiek op de nodige afstand hield. Het fietspad zorgde zelfs voor extra onveilige situaties, doordat de bezoekers dit als wandelpad gebruikten. Fietsers, brommers en scooters moesten daarom hun bel of claxon gebruiken en gingen zelfs een stuk over het gras om er langs te kunnen. En dit allemaal op nog geen halve meter van de paarden vandaan.


8. Onnodige onrust (door bv. lawaai van kermisattracties) voor de dieren die tot vluchtgedrag kan leiden dient te worden vermeden;

Er was weinig overlast van muziek. De draaimolen die op vijf meter afstand van de markt stond draaide wel, maar zorgde in ieder geval niet voor geluidsoverlast. Ook de algemene feesttent werd niet als storend ervaren. Er was aan de overkant van het water, 30 meter hemelsbreed, echter wel onnodige onrust. Aan het begin van de markt vonden er demonstraties plaats van de brandweer. Met luidde sirenes werd er dan heen en weer gereden. Er werden daar ook demonstraties met politiehonden gehouden. Daarbij werd er zelf geschoten. Dit laatste hebben wij helaas niet op beeld gekregen, maar heeft in totaal drie maal (drie maal meerdere schoten) plaats gevonden.


9. Op een centrale plaats op de markt is voorlichting beschikbaar over het houden van paarden;

Er was geen voorlichting beschikbaar.

10. Het aanbieden van een dier als prijs, direct of indirect, via een verloting o.i.d is niet toegestaan;

Er zijn geen dieren aangeboden als prijs.

11. Dieren die op welke wijze dan ook een gevaar vormen voor zich zelf, andere paarden of bezoekers moeten van de markt worden verwijderd of apart worden gezet.

Er zijn geen dieren van de markt gehaald, terwijl er meerdere zeer onrustige dieren op de markt stonden. Er waren wel een aantal handelaren die hun paard verplaatsten n.a.v. de onrust. Er was zelfs een handelaar die zijn paarden niet tussen de andere paarden wilde plaatsen, omdat zijn paarden anders voortdurend getrapt zouden worden. Hij bond ze daarom maar vast aan zijn paardentrailer die op de straat stond. Een straat waar er actief doorgaand verkeer was.

Lees ook:

Ga terug naar: Verslag Paardenmarkt Etten-Leur.