Verslag Paardenmarkt Monster

Inleiding

Elk jaar wordt er op Koningsdag een paardenmarkt in Monster georganiseerd. Daar waar hier gemiddeld zo’n 80 tot 90 paarden en pony’s staan, waren dit er dit jaar, 2016, maar zo’n 25. Dit is mogelijk te verklaren door het koude en natte weer, de buitentemperatuur bleef steken op 3-7 graden.

De paardenmarkt vond dit jaar, net als voorgaande jaren, plaats nabij de Molen in Monster op de Jan van Polanenstraat. Dit is aan de grens van een woonwijk nabij een klein park. Andere Koningsdagactiviteiten vonden niet in de nabijheid van deze paardenmarkt plaats. De markt stond gepland van 07.00 uur tot 13.00 uur, maar omstreeks 11.30 uur waren er geen paarden meer op de markt te bekennen.

Aangebonden paardenDoor het dicht op elkaar aanbinden van paarden kwam het meerdere keren voor dat touwen van verschillende paarden in elkaar verstrikt raakten.

Methode van beoordeling

De Dierenbescherming was dit jaar aanwezig met een drietal medewerkers. De paardenmarkt is beoordeeld op basis van de relevante wetgeving t.a.v. dierenwelzijn en dierenmarkten. Door middel van beeldmateriaal (film en video) is gepoogd om alle onderdelen zo goed mogelijk in beeld te brengen, zodat een ieder voor zichzelf kan beoordelen in hoeverre het wel of niet door de beugel kan.

Beoordelingen en conclusie paardenmarkt Monster


Lees ook: Dossier Paardenmarkten.