Privacyverklaring - 2018

De Dierenbescherming heeft als ideaal dat de mens in de samenleving duurzame invulling geeft aan welzijn, gezondheid en integriteit van ieder dier. We beschermen dieren door het verlenen van noodhulp, het handhaven van welzijn en het beïnvloeden van de samenleving.

Het Panel Dierenbescherming is het leden- en donateurspanel van de Dierenbescherming. In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens van panelleden van het Panel Dierenbescherming kunnen worden verzameld en hoe de Dierenbescherming deze gegevens gebruikt.

1. Algemeen

Het Panel Dierenbescherming is het leden- en donateurspanel van de Dierenbescherming.

Deelname aan het Panel Dierenbescherming is vrijwillig. Je mag te allen tijde zelf bepalen of je deelneemt aan onderzoeken of niet. Uitnodiging voor een onderzoek vindt plaats via de mail. Je kunt jezelf altijd uitschrijven op de website van de Dierenbescherming of via een afmeldlink in de mail.

De van jou gevraagde persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de in de privacywetgeving gestelde voorwaarden. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Voor een volledige weergave van ons privacybeleid verwijzen wij jou graag naar onze website.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Geslacht
 • Voornaam en achternaam
 • Woonplaats
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Interessegebieden, enkel op basis van toestemming (en indien niet reeds bij ons bekend)
 • Huisdierbezit, enkel op basis van toestemming (en indien niet reeds bij ons bekend)

3. Bescherming van jouw gegevens

De Dierenbescherming en de uitvoerende partij (zie onder 9.) dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het ledenpanel wordt gehost door onderzoeksbureau Kien (beheerder van PanelWizard). Kien verwerkt de gegevens in opdracht van en ten behoeve van de Dierenbescherming. Kien heeft zich contractueel verplicht om de (persoons)gegevens zorgvuldig te verwerken door, onder andere, voldoende veiligheidsmaatregelen te implementeren en de gegevens alleen volgens onze instructies te verwerken. Alle servers voor de websites worden beveiligd met firewalls.

4. Doeleinden voor het verzamelen van gegevens

Bij registratie voor het ledenpanel wordt gevraagd je persoonsgegevens te verstrekken, zoals je naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens worden door de Dierenbescherming gebruikt om je uit te nodigen voor onderzoek en voor het uitvoeren van analyses. Daarnaast wordt je bij registratie gevraagd naar aanvullende informatie zoals jouw standpunten, interesses en huisdierbezit. Het is aan jou of je laatstgenoemde informatie wilt delen met ons.

Je antwoorden op de in het onderzoek gestelde vragen worden verzameld door Kien (beheerder van PanelWizard), ten behoeve van de Dierenbescherming. Bij toestemming heeft de Dierenbescherming ook toegang tot gegevens op deelnemersniveau. Je antwoorden worden altijd vertrouwelijk behandeld en dus nooit doorgegeven aan derden. In de onderzoeken waar de Dierenbescherming je voor uitnodigt wordt gevraagd om je mening of ervaring over tal van onderwerpen. Deze gegevens worden door ons gebruikt voor analysedoeleinden om onze dienstverlening naar onze (toekomstige) relaties te verbeteren. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken om je nog beter te informeren over onze activiteiten, projecten en producten.

Het Dierenbeschermingspanel richt zich voornamelijk op onderzoek via internet. Het kan echter voorkomen dat de Dierenbescherming je uitnodigt voor schriftelijke, telefonische of face-to-face onderzoeken. Je mag te allen tijde zelf bepalen of je deelneemt aan de onderzoeken. Je bent vrijwillig lid van het leden- en donateurspanel en je kunt jezelf altijd uitschrijven op de website van het Panel Dierenbescherming.

5. Bewaartermijn van je persoonsgegevens

Als je geen panellid meer bent voor de Dierenbescherming, zullen wij je gegevens nog 5 jaar bewaren. Voorbeeld: een panellid is gestopt in 2016. Wij verwijderen alle gegevens dan in 2021. Zie voor je rechten als betrokkenen de info bij 7.

Je kunt alleen lid zijn van het Dierenbeschermingspanel als je een actief lidmaatschap hebt bij de Dierenbescherming. Als je jouw lidmaatschap opzegt, word je automatisch voor het ledenpanel uitgeschreven.

6. Op wat voor andere manieren wordt informatie verzameld?

Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Middels een cookie worden gegevens verzameld, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's, de vorige internetsites die bezocht werden en de duur van de gebruikerssessie.

Cookies worden gebruikt om je deelname aan ons panel gebruiksvriendelijker te maken. Zo zorgen cookies ervoor dat je geen overbodige informatie voorgeschoteld krijgt of dat je niet dezelfde formulieren telkens opnieuw moet invullen. Daarnaast worden cookies ingezet voor onderzoeksdoeleinden waarbij jouw privacy uiteraard gegarandeerd wordt. Je kunt een cookie te allen tijde weigeren of verwijderen door de instellingen van je browser aan te passen.

7. Welke rechten heb je als betrokkene?

Als betrokkene onder de AVG heb je onderstaande rechten. We streven ernaar om deze rechten te allen tijde te waarborgen.

 • Recht op informatie en inzage: je kunt op aanvraag inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Daarbij kunnen we je ook vertellen waarom we dat doen.
 • Recht om vergeten te worden: je kunt ons vragen om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Indien er andere doeleinden zijn waarvoor we rechtmatig jouw gegevens verwerken, kan het zijn dat we ze voor dat doel nog wel (tijdelijk) verwerken.
 • Recht om te wijzigen: indien wij verkeerde gegevens van jou hebben, kunt je deze laten wijzigen. Dit kan via dit formulier.
 • Beperking: als je van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, kunt je dit kenbaar maken. We zullen deze verwerking dan binnen redelijke termijn beperken of stopzetten.
 • Bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van je gegevens.
 • Overdraagbaarheid: je hebt de mogelijkheid om op aanvraag persoonsgegevens over te (laten) dragen. Als je dit wenst, neem dan contact op via dit formulier

8. Contact

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt over het opslaan of wijzigen van je gegevens neem je  contact op met de Dierenbescherming. Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, dan zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Indien u een vraag of een klacht heeft over de website dierenbescherming.panelwizard.com, neem dan contact op met dierenbescherming@panelwizard.com.

9. Hosting en uitvoerende partij

Kien (beheerder van PanelWizard) is een onafhankelijk markonderzoekbureau dat zorg draagt voor het technisch beheer van de website, de dataverzameling, het databasebeheer en de statistische analyses ten aanzien van het klantenpanel. Kien houdt zich bij online onderzoeken aan de richtlijnen die zijn uitgevaardigd door ESOMAR, de Europese overkoepelende organisatie van marktonderzoekbureaus. Daarnaast volgt Kien de richtlijnen uitgegeven door de Nederlandse vereniging voor markt- en beleidsonderzoek (MarktOnderzoekAssociatie, kortweg MOA genaamd). Zowel Kien (ISO 20252) als PanelWizard (ISO 26326) zijn ISO gecertificeerd.

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

De Dierenbescherming kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op deze website zijn gepubliceerd.

Vestigingsadres, inschrijvingsnummer K.v.K.
De Dierenbescherming staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag:
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag

Inschrijfnummer K.v.K.
40407319

11. Inwerkingtreden

Deze privacyverklaring is in werkom getreden op 1 november 2018.