Compliment gemeente Apeldoorn

Lokaal

11 juli 2019

Dierenasiel De Kuipershoek en dierenambulance Overgelder in Klarenbeek kregen een geweldigd compliment van de gemeente Apeldoorn.

De ge­meen­te vroeg, in ver­band met het eva­lu­e­ren van de die­ren­wel­zijns­no­ta, een On­li­ne Bur­ger­pa­nel naar de er­va­ringen met het die­ren­asiel en de die­ren­am­bu­lan­ce. 1598 in­wo­ners heb­ben ge­re­a­geerd en zijn zeer te spre­ken over De Kui­pers­hoek en die­ren­am­bu­lan­ce Over­gel­der. Ge­mid­deld ga­ven ze het cij­fer 8!  Wat een ge­wel­di­ge opsteker. De me­de­wer­kers en vrijwilligers in Klarenbeek heb­ben dit goe­de nieuws ge­vierd met een lek­ker stuk taart. 

.