Dierenbescherming op bijeenkomst over huiselijk geweld

16 april 2019

Dierenmishandeling staat in sterke relatie tot huiselijk geweld. De mishandeling van een hond, kat of ander huisdier kan een eerste signaal zijn voor huiselijk geweld tegen kinderen en volwassenen. Hierover gaf Nienke Endenburg, GZ psycholoog, specialist mens-dierrelaties en docent aan de faculteit Diergeneeskunde dinsdag 16 april een lezing in Leeuwarden. Ze sprak op een bijeenkomst van Veilig Thuis Friesland, een organisatie die hulp en advies biedt in geval van huiselijk geweld.

Als een kind thuis geslagen wordt, is de kans aanzienlijk dat dit ontdekt wordt. Een blauwe plek is namelijk goed zichtbaar. Hoe anders is dat bij huisdieren. Zij hebben veelal een dikke vacht en vaak ook pigment in de huid. Mishandeling bij een hond of kat is veel lastiger te signaleren. Doordat het veel minder wordt opgemerkt is er ook sprake van onwetendheid. 'Mishandeling bij honden? Nee, dat gebeurt niet in Nederland', denken veel mensen. Helaas is de werkelijkheid anders.

Signalenkaart

De bijeenkomst in Leeuwarden werd bijgewoond door zo'n veertig zorgverleners; professionals die 'achter de voordeur' komen bij particulieren thuis. Om de hulpverleners handvatten te geven hoe ze signalen van dierenleed kunnen herkennen, reikte Coördinator Preventie van de Dierenbescherming Ike Post de 'Signalenkaart' uit. Ook wees Ike de zorgverleners erop dat ze de Dierenbescherming kunnen inschakelen bij vermoedens van dierenmishandeling of -verwaarlozing of om informatie te krijgen welke weg te bewandelen.

Het was een geslaagde bijeenkomst waardoor de aanwezige zorgverleners de Dierenbescherming nu eerder weten te vinden. 
Bekijk hier de signalenkaart dierenmishandeling/verwaarlozing.