Reddingstouwen voor katten in grachten Harlingen

2 mei 2019

Op initiatief van enkele inwoners van Harlingen, de gemeente Harlingen en de Dierenbescherming worden op twee plekken in Harlingen reddingstouwen in de grachten gehangen voor katten. De touwen zijn bedoeld om katten van de verdrinkingsdood te redden. Het initiatief hiertoe kwam op gang doordat er telkens katten verdronken; in de eerste drie maanden van dit jaar waren dat er tenminste zes.

Om twe water geraakte katten de kans te geven uit het water te klimmen, worden twintig reddingstouwen geplaatst in de Zuid-Oostersingel en het Franekereind in Harlingen.  Poezen die te water raken, kunnen via deze touwen naar boven klimmen. Zonder touwen lukt ze dat niet. 

Petitie

Na het verdrinken van zes katten begin dit jaar, stuurden enkele inwoners van Harlingen een petitie naaar de gemeente. De gemeente was snel overtuigd van het nut van touwen aan de kades en steunde het burgerinitiatief.  Drie jaar geleden was ook al eens geprobeerd trossen te verzamelen, maar dit lukte toen niet. Via een actie op Facebook lukte het dit keer wel. Er kwam een nieuwe Facebookpagina: 'redkattenvandeverdrinking'.  Hier is een oproep gedaan om trossen beschikbaar te stellen. Dit mochten afgekeurde trossen zijn, als ze maar dikker dan 6 centimeter en langer zijn dan 8 meter waren. Scheepvaartbedrijven en zelfs de Koninklijke Marine stelden massaal trossen beschikbaar, zodat nu kan worden begonnen met het aanbrengen van de touwen.Mogelijk vindt dit project navolging in Leeuwarden. Hier verdronken sinds begin dit jaar al dertien katten in de Leeuwarder grachten en ook reeën en hazen verdrinken op bepaalde plekken vanwege te hoge, steile walkanten.