Samenwerking met wijk- en gebiedsteam in Groningen

14 mei 2019

De Dierenbescherming gaat een samenwerking aan met twaalf wijk- en gebiedsteams in de stad Groningen. Dit is het resultaat van gesprekken met de gemeente Groningen.

Voor de wijk- en gebiedsteams worden workshops georganiseerd waarin praktijksituaties worden behandeld; hoe daarmee om te gaan. Er zal worden gestart met de managers en vervolgens komen de medewerkers van de teams aan bod. Tijdens deze workshops, in de vorm van een carrousel, zullen onder andere situaties worden behandeld waarin huisdieren voorkomen. Het doel hiervan is dat de medewerkers sneller de weg weten te vinden naar de Dierenbescherming zodra zij merken dat het dierenwelzijn in het geding is.  

Daarnaast is er contact met ambulante teams van het Leger des Heils in de drie noordelijke provincies. Deze teams komen achter de voordeur bij mensen, die kampen met verslaving, schulden, psychische problemen of die dreigen hun huis uitgezet te worden. Ook hier is soms sprake van dieren die in het gedrang komen. 
Door een goede samenwerking met de ambulante medewerkers, kan dierenleed eerder worden gemeld bij de Dierenbescherming en kunnen onze Dier Sociaal Medewerkers worden ingezet om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen.