Samenwerking met wijk- en gebiedsteam in Groningen

14 mei 2019

De Dierenbescherming gaat een samenwerking aan met twaalf wijk- en gebiedsteams in de stad Groningen. Dit is het resultaat van gesprekken met de gemeente Groningen.

De medewerkers van de team worden geïnformeerd hoe ze dierenleed en dierenmishandeling kunnen herkennen. Daarbij wordt ook aangegeven welke stappen ze moeten zetten, zodra blijkt dat het dierenwelzijn in het gedrang is. Een en ander wordt opgenomen in de 'meldcode' ofwel het stappenplan van de teams. Op deze manier komen de hulpverleners sneller bij de Dierenbescherming. terecht. 

Daarnaast is er contact met ambulante teams van het Leger des Heils in de drie noordelijke provincies. Deze teams komen achter de voordeur bij mensen, die kampen met verslaving, schulden, psychische problemen of die dreigen hun huis uitgezet te worden. Ook hier is soms sprake van dieren die in het gedrang komen. Door een goede samenwerking met de ambulante medewerkers, kan dierenleed eerder worden gemeld bij de Dierenbescherming en kunnen onze Dier Sociaal Medewerkers worden ingezet om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen.