Dierenwelzijn 2.0 in Rotterdam

Lokaal

23 oktober 2019

Rotterdammers vinden aandacht en goede zorg voor dieren belangrijk, hetgeen zich onder meer uit in de politieke besluitvorming. Onder voormalig wethouder Joost Eerdmans is een aantal jaren geleden een gedegen dierenwelzijnsnota tot stand gekomen. Maar omdat deze inmiddels wat verouderd is geraakt, heeft het huidige gemeentebestuur, onder wethouder dierenwelzijn Bert Wijbenga, besloten de nota een stevige upgrade te geven.

Behandeling nota dierenwelzijn

Tijdens de raadsbehandeling van 17 oktober 2019 werd de nieuwe nota door de Raad besproken, én aangenomen. De Raad heeft daarnaast een aantal moties ingediend waarvan twee aangenomen moties opvielen, namelijk de moties 'hengelvergunningen' en 'Bescherm Wilde Dieren in de Stad'. 

Hengelvergunningen

Er is besloten om het via de Rotterdampas subsidiëren van een hengelvergunning af te schaffen. Een goede zaak vindt de Dierenbescherming. Bewezen is dat vissen pijn en stress ervaren door hengelen; een gemeente die veel aandacht heeft voor dierenwelzijn, moet zo’n wrede hobby natuurlijk niet willen stimuleren door gratis hengelvergunningen aan te bieden via de Rotterdampas. Dat vond de Raad ook; de motie ‘Geen Gratis Hengelvergunning met de Rotterdampas’ haalde een meerderheid. 

Bescherm Wilde Dieren in de Stad 

Een andere motie met de titel ‘Bescherm Wilde Dieren in de Stad’ ging over zorg om in het wild levende dieren in de stad. Gevraagd werd de Natuurkaart in te zetten als toetsingsmiddel bij ruimtelijke ontwikkelingen met als doel een betere leefomgeving voor dieren te realiseren. Ook werd verzocht te onderzoeken hoe de biodiversiteit stadsbreed in kaart kan worden gebracht, en hoe het aantal bedreigde wilde diersoorten in de stad op peil kan worden gehouden, dan wel uitgebreid zou kunnen worden.

Extra wensen

Graag zou de Dierenbescherming het daarnaast ook wenselijk vinden dat de vele ambulanceritten met gewonde wild dieren (deels) zouden worden vergoed vanuit de gemeente, opdat de continuïteit van het belangrijke werk gewonde in het wild levend dieren te redden beter kan worden gewaarborgd. Niet ondenkbaar is, dat dit ook één van de conclusies is, welke voortvloeit uit bovengenoemde motie.

Rotterdam is qua aandacht voor dierenwelzijn één van de koplopers in het land.