Paddenoverzetters gezocht!

Lokaal

6 januari 2020

De Dierenbescherming is op zoek naar vrijwilligers om te helpen bij de jaarlijkse paddentrek. In Den Haag, Voorburg en Zoetermeer trekken tussen eind februari en begin april weer vele padden, kikkers en salamanders van hun winterverblijf naar hun voortplantingsplaats. Daarbij moeten ze drukke verkeerswegen over en om te voorkomen dat ze hierbij worden doodgereden zoeken wij overzetters die hen helpen om veilig naar de overkant te komen.

Paddentrek

De padden trekken in het vroege voorjaar van de plek waar ze overwinteren naar een plaats met water waar ze kunnen paren. De trek begint meestal eind februari, maar dit hangt af van de temperatuur en weersomstandigheden. Het ontwaken uit de winterslaap gebeurt als de gemiddelde temperatuur over een etmaal minimaal acht tot tien graden celsius is en dat ongeveer drie dagen lang zo blijft. De paddentrek duurt gemiddeld zo’n 6 weken.

Wat doe je als paddenoverzetter?

Als paddenoverzetter vragen we je in elk geval 6 weken lang, één vaste avond van de week, beschikbaar te zijn in de periode van eind februari tot half april. Je gaat ongeveer 3 à 4 uur per avond op pad door langs de weg of straat te lopen en de amfibieën met de hand over te zetten. Dat is vanaf 19.00 uur (begin van de schemering) tot 22.00 uur. Je noteert per avond zowel de dode als levende dieren. Zorg wel voor een eigen zaklamp! Je ontvangt van ons een reflecterend hesje en informatie folders om uit te delen aan passanten. Voor nieuwe vrijwilligers wordt er in februari nog een informatieavond georganiseerd.

Verschillende locaties

De overzetters zijn nodig in de omgeving van Den Haag, Leidschendam, Voorburg en Zoetermeer. Kijk voor de exacte locaties op de onze speciale paddentrek-website

Help jij ons dit jaar de vele padden, kikkers en salamanders oversteken? Meld je aan via het aanmeldformulier op onze site. Voor meer informatie kun je contact opnemen via paddentrekzuidwest@dierenbescherming.nl