Steun de dierenambulance

Onze medewerkers en vrijwilligers op de dierenambulance zijn dag en nacht in touw. Ze verlenen eerste hulp, vangen dieren op en vervoeren ze naar een dierenarts of een van onze 40 asielen.

175 ambulanceritten per dag!

Meer dan 30 dierenambulances van de Dierenbescherming rukken jaarlijks zo’n 65.000 keer uit om dieren in nood te redden. Tenminste, nóg wel...

Tien dierenambulances zijn door het intensieve gebruik in zeer slechte staat. Deze ambulances moeten snel worden vervangen, zodat de Dierenbescherming de dieren in nood kan blijven redden!

dierenambulance

Eén volledig ingerichte dierenambulance kost € 40.000.

Reddingswerk is een hele investering:
  • afschrijvingen, brandstof en verzekeringen, plus;
  • ambulance-interieur voor eerste hulp en vervoer;
  • communicatieapparatuur, zoals GPS, om snel ter plaatse te kunnen zijn;
  • brancard, kooien, vangmaterialen, chipreaders en hulpverleningsmaterialen.


Jouw hulp is onmisbaar om de dierenambulances te laten rijden.

Help ons nieuwe dierenambulances te kopen! Doe een gift!