Gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

Dierenwelzijn lijkt voor velen een klein onderwerp. Op het grote toneel van de Europese politiek is dit wellicht waar, maar hoe kleiner de politieke schaal, hoe belangrijker het dier wordt. Op gemeentelijk niveau is het dier onderdeel van de dagelijkse gang van zaken van vrijwel elke burger. Of het nou een hond in het park is, een kat op een motorkap, een eend in het water, een rat bij het afval of een vlinder in de tuin: er zijn veel dieren die het leven in de gemeente geur en kleur geven.

De Dierenbescherming gaat graag in gesprek met jouw gemeente om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn binnen uw gemeentegrenzen. Informeer naar de mogelijkheden bij het regiokantoor in jouw regio.

Inspiratiedocument Gemeenten en Dieren

In ‘Gemeenten en Dieren’ wordt het minimale beleidskader beschreven waarvan de Dierenbescherming verwacht dat een gemeente aan voldoet. De benoemde onderwerpen zijn eenvoudig door te voeren en logisch en begrijpelijk voor het merendeel van de burgers. ‘Gemeenten en Dieren’ is een mooie opwaartse stap richting het creëren van een moderne en beschaafde maatschappij waarin mens en dier zo goed mogelijk in harmonie samenleven.


Aanbevelingen gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

Gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor de dieren binnen hun grenzen en veel besluiten en handelingen van de gemeente zijn van invloed op het welzijn van dieren. Om die redenen is het van belang dat de gemeente in haar beleid aandacht besteedt aan dierenwelzijn en een diervriendelijk beleid opstelt, bij voorkeur in de vorm van een nota Dierenwelzijn. Om hierbij te helpen, heeft de Dierenbescherming een aanbevelingennota opgesteld met aanbevelingen voor gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid.


Gemeenteraadsverkiezingen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 gehouden worden, heeft de Dierenbescherming een flyer uitgebracht voor alle lokale politieke partijen in Nederland. We verzoeken de lokale partijen dierenwelzijn mee te nemen in hun verkiezingsprogramma en hier ook na de verkiezingen aandacht aan te besteden.