Initiatieven Dierenbescherming

Op deze pagina vindt u informatie over lopende of gedane initiatieven van de lobbyisten van de Dierenbescherming.

Direct naar:
Contactinformatie
Vuurwerkverbod
Dieren in uw gemeente: wat te doen?

Lobby stelt zich voor

De lobbyisten van de Dierenbescherming houden zich achter de schermen bezig om gemeenten en provincies te ondersteunen en te voorzien van adviezen omtrent vraagstukken die betrekking hebben op het dierenwelzijn in de breedste van het woord. U kunt rechtstreeks contact met hen opnemen voor het maken van adviesafspraak of om mee te denken over te nemen maatregelen over het dierenwelzijn in uw gemeente of provincie.


Contactinformatie

Annebrecht van Oven (M 06 1350 3681) Provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Overijssel  annebrecht.vanoven@dierenbescherming.nl

Marije Smeenk ( M 06 2475 3858) Provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht marije.smeenk@dierenbescherming.nl 

Michiel de Wit (M 06 2786 7321) Provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland michiel.dewit@dierenbescherming.nl 

Peter Boertje (M 06 2424 6283) Provincie Zuid-Holland peter.boertje@dierenbescherming.nl 


Vuurwerkverbod

In navolging van Rotterdam pleit ook de gemeente Amsterdam voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren. Inwoners en belanghebbenden hebben de mogelijkheid op dit voorstel te reageren. Ook de Dierenbescherming heeft gereageerd met het insturen van een ‘brandbrief’. Lees hier de ingezonden brief. 

Het afsteken van vuurwerk raakt namelijk niet alleen de huisdieren maar ook maneges, dierenopvangcentra, dierentuinen en kinderboerderijen. Daarnaast zijn er ook vele dieren in de vrije natuur die ieder jaar opgejaagd en angstig worden, stress en pijn ervaren, gehoorschade en verwondingen oplopen. Voor diereigenaren is het bijna onmogelijk hun dieren er tegen te beschermen. Het enige dat echt helpt, is een vuurwerkverbod! De Dierenbescherming ziet het liefst dat er een landelijk vuurwerkverbod komt en dat er alternatieven worden gezocht.

Dieren in uw gemeente: wat te doen?

Over het hoe en wat van dieren in uw gemeenten zijn vele vragen te bedenken. We zetten voor u de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij met de volgende onderverdeling

  • Preventie ( Hoe herken je diermishandeling bij huisdieren, hoe bevorder je dierenwelzijn en voorkom je dierenleed, signalenkaart (link maken))
  • Opvang (wie is verantwoordelijke voor het gevonden weidedier en waar moet het dier naartoe)
Klik hier om naar die pagina te gaan