Schenk met belastingvoordeel

Wanneer je de Dierenbescherming regelmatig steunt, kan het aantrekkelijk zijn om dit vast te leggen in een overeenkomst. Als je de gift voor minimaal vijf jaar vastlegt, is deze namelijk aftrekbaar van de belasting. Dat betekent dat je door eenzelfde bedrag te schenken, meer aan de Dierenbescherming kunt geven.

Afhankelijk van de belastingschijf waar je in zit, ontvang je tot maximaal 52% van de gift retour van de Belastingdienst. In dit rekenvoorbeeld, dat uitgaat van een belastingtarief van 52%,  levert dit het volgende op voor de dieren. 

  zonder overeenkomst       met overeenkomst
Je geeft € 250 € 250
Je krijgt terug van de Belastingdienst € 0 € 130
Het kost je netto                   € 250 € 120

 

 

 Bereken met onze rekentool jouw eigen belastingvoordeel.

Je bepaalt zelf hoeveel je schenkt*, maar het bedrag moet van de fiscus wel elk jaar hetzelfde zijn. De hoogte en de duur leg je vast in een Overeenkomst periodieke gift. Vul dit formulier en de bijbehorende volmacht in en stuur het ons in tweevoud toe. Wij zenden dan een getekend exemplaar retour.

Het is nu ook mogelijk de overeenkomst periodieke gift online in te vullen en te ondertekenen.

De overeenkomst loopt na de door jou aangegeven periode vanzelf af en wordt dus niet stilzwijgend verlengd. Bij tussentijds overlijden vervalt de overeenkomst. 

Notariële akte niet meer nodig

Voorheen konden alleen periodieke giften die bij de notaris waren vastgelegd, worden afgetrokken van de belasting. Per 1 januari 2014 is de wet veranderd en volstaat het vastleggen in een onderlinge overeenkomst. Wil je toch liever per notariële akte schenken? Vul deze Volmacht periodieke gift via notariële akte in, stuur deze met een kopie van de voor- en achterzijde van een geldig legitimatiebewijs op en wij regelen de rest. Wanneer de gift 100 euro of hoger is, nemen wij de notariskosten voor onze rekening.

Meer informatie?

Vraag onze brochure Periodiek geven aan de Dierenbescherming aan of neem contact op met onze relatiebeheerders Wim Koedijk, Jeroen van Dijke en Jana van Muijden. Zij zijn bereikbaar via T 088 811 30 66 of schenken@dierenbescherming.nl

Petra de Regt steunt de Dierenbescherming periodiek.
"Ik heb het formulier ingevuld en opgestuurd. Snel en makkelijk, ideaal. Ik laat mijn bijdrage automatisch afschrijven, zo vergeet ik het niet."
*Voor het vastleggen van een periodieke gift met overeenkomst maakt de Dierenbescherming kosten. Vanaf een gift van 60 euro per jaar zijn deze administratieve kosten gedekt. Je blijft (desgewenst) gewoon lid van de Dierenbescherming en ontvangt vier keer per jaar magazine Dier.