Ongezonde nieuwsgierigheid over de rug van dieren

Elly von Jessen Door Elly von Jessen Sr. Beleidsmedewerker 1 februari 2018

Misschien droomde de medewerker van Volkswagen wel van eeuwige roem als hij kon aantonen dat het wel meevalt met de schadelijkheid van de uitstoot van ‘ouderwetse’ auto’s. Verheugde hij zich al op een veel hoger salaris als het bedrijf hiermee tegengas kon geven aan het zelf veroorzaakte negatieve imago. Hij kan in ieder geval niet hebben willen aantonen dat uitlaatgassen schadelijk zijn toch? Helaas vond hij ook een onderzoeksinstituut dat mee wilde werken aan een belabberd experiment met apen. Onderzoek waar de wetgever niet om vraagt! Slecht onderzoek, zonder nut en noodzaak, waarvoor apen (en ook mensen) werden gebruikt. Geen twijfel over mogelijk, foute boel, niet acceptabel. Net als wanneer Marlboro zelf had onderzocht of het roken van nicotine nu wel echt gevaarlijk is, of dat mensen er inmiddels beter tegen kunnen of zo.

Veiligheidsonderzoek dierproeven

In Nederland, maar ook internationaal wordt de vraag of wettelijk verplicht veiligheidsonderzoek met dierproeven kan worden afgeschaft al lang niet meer met een keihard ‘nee’ beantwoord. Wetenschap en industrie schuiven op van ‘het kan echt niet anders’ naar ‘het kan op termijn echt wel zonder’. Het besef dat het niet oké is om maar door te blijven gaan op de ingeslagen weg van dierproeven is steeds sterker. Daarbij gaat het niet alleen over de dieren, maar dat hoeft ook niet. Als de redenen om ermee te stoppen maar voldoende zijn. Er gloort hoop aan de horizon.

aapje dierproeven

Dieselgate

Aan de ontwikkeling van medicijnen en andere potentieel gevaarlijke producten worden strakke eisen gesteld, waarbij dierproeven vaak nog verplicht zijn. De zin en onzin van die eisen t.a.v. dierproeven staan open ter discussie. Wat de apen van Dieselgate laten zien dat er ondanks die positieve ontwikkeling ook ruimte is voor dubieuze praktijken. Als de wet niet van Volkswagen eist om uitlaatgassen zo te testen, wat voor onderzoek is dat dan? Valt het dan onder fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, waarin kennis vergaren en willen weten leidend zijn? Wat bezielt een onderzoeksinstituut om aan zoiets mee te doen, hoeveel meer van dit type onderzoek is er dat misschien door gaten in de wet, of falend toezicht erop onder de radar blijft? Zijn de 10 apen waar het hier ‘maar’ over gaat het topje van een ijsberg? Dat is wel onze angst, want zeker is dat niemand een compleet overzicht heeft van wat er allemaal gebeurt. En ook dat is niet acceptabel als je vergaand ingrijpt in de gezondheid en het welzijn van een ander levend wezen.