Stalbranden

Stalbranden komen veel te vaak voor. Jaarlijks sterven er duizenden dieren door brand. De Dierenbescherming luidde in 2008 de noodklok over de almaar toenemende stalbranden en stond later met onder andere LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie), het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland en de Rijksoverheid aan de basis van het Actieplan Stalbranden 2012-2016. Het actieplan heeft vooralsnog niet geleid tot een afname van het aantal stalbranden. Toch zijn er ook een aantal verbeteringen doorgevoerd.

Archiefbeeld stalbrand (Oirschot. Foto: Joop Mutter)

Actieplan Stalbranden

Het Actieplan Stalbranden 2012-2016, dat zich richt op het verbeteren van de brandveiligheid in stallen, liep in 2016 af. In 2017 volgde een evaluatie en een advies over de aanpak na 2016. Met deze informatie heeft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) de Tweede Kamer toegezegd boeren te verplichten niet alleen nieuwe, maar ook oudere stallen beter te beveiligen tegen brand. De Dierenbescherming houdt in de gaten of deze belofte ook nagekomen wordt. 

Veranderingen

Naar aanleiding van het actieplan gelden er sinds 2014 al wel strengere regels voor nieuwbouw. De eisen voor brandveiligheid zijn flink opgeschroefd. Mogelijke brandoorzaken zoals kortsluiting en brandbare wand- en plafondbekleding zijn strenger aangepakt. Door meer voorlichting hebben veehouders ook meer aandacht besteed aan de brandveiligheid van hun stallen. Daarmee is echter het probleem nog niet opgelost.

Doorpakken actieplan

De Dierenbescherming blijft de Tweede Kamer eraan herinneren dat er meer stappen moeten worden ondernomen. We weten wat er nodig is om stalbranden zoveel mogelijk te voorkomen. Dit geldt voor zowel bestaande (verouderde) stallen als nieuwe stallen. De impact van stalbranden is enorm, maar de kans dat het een boer overkomt is relatief klein (ongeveer 5 op de 10.000 bedrijven bij rundvee en 23 op de 10.000 bedrijven bij pluimvee). Daardoor waren boeren vooralsnog niet gemotiveerd genoeg om dergelijke 'dure' maatregelen door te voeren.

Wat kun jij doen?

Uiteraard moet de politiek aan de slag met het dossier stalbranden, maar jij kunt als consument ook een bijdrage leveren. Stallen met minder dieren zouden een wezenlijk verschil maken. Dat betekent dat het consumeren van minder of geen dieren helpt. Het zorgt niet alleen voor een verkleind aantal slachtoffers bij stalbranden, maar is ook beter voor het milieu en de gezondheid. Critici zeggen dat Nederland vooral voor de export produceert en dat aanpassing van de consument in Nederland een druppel op en gloeiende plaat is. De Dierenbescherming ziet dit niet als reden om consumenten niet aan te sporen minder of geen vlees te eten. De vraag moet veranderen, zodat de veehouderij het aanbod aanpast. Ook in Nederland.

Nieuwsberichten Dierenbescherming

De afgelopen jaren hebben we meerdere artikelen gewijd aan stalbranden: