Veelgestelde vragen over vaccinatie van huisdieren

Als je een huisdier hebt, wil je toch dat je dier gezond blijft? Met een vaccinatie bescherm je je huisdier tegen besmettelijke virussen die ernstige ziekten veroorzaken. Voor dieren is dat niet anders als voor mensen. Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen:

Is het vaccineren van je huisdier verplicht?
Vaccineren van huisdieren is in Nederland niet verplicht, maar wel van levensbelang. Reis je  met een hond, kat of fret naar het buitenland of neem je een dier vanuit het buitenland mee  naar ons land, dan moet je wel kunnen aantonen dat het dier is ingeënt tegen hondsdolheid  (rabiës). Ook als je je dier bij een pension onderbrengt, moet je vaak aantonen dat je dier  gevaccineerd is. Dierenopvangcentra zijn verplicht om een dier waarvan de vaccinatiestatus onbekend is, binnen vijf werkdagen na binnenkomst te vaccineren.

Waarom vindt de Dierenbescherming vaccineren van huisdieren belangrijk?
Vaccineren voorkomt dierenleed. Door te vaccineren, beschermen we onze dieren en  kunnen we voorkomen dat ziekten uitbreken, ook in bijvoorbeeld onze asielen. Je beschermt  dus niet alleen je eigen dier, maar ook dieren in de omgeving. De Dierenbescherming heeft  samen met de beroepsorganisatie van dierenartsen (de KNMvD) en Stichting Zwerfkatten  Nederland een folder gemaakt met informatie over het vaccineren van huisdieren. Deze is  beschikbaar bij je lokale dierenarts, onze dierenasielen of je downloadt de folder hier.

Hoe kan mijn huisdier een besmettelijke ziekte oplopen?
Ziekteverwekkers kunnen zich verspreiden via de lucht, vochtdruppels, uitwerpselen,  (in)direct contact en stekende insecten. Omdat je een virus over kan dragen via je kleding en  schoenen, lopen ook niet-gevaccineerde binnenkatten en konijnen risico.

Mijn kat komt niet buiten. Moet ik ‘m dan toch laten vaccineren?
Binnenkatten worden vaak niet gevaccineerd, terwijl ook zij een besmettelijke ziekte kunnen  oplopen. Eigenaren kunnen virussen onbedoeld naar binnen halen via handen, kleding en  schoenen. Het niesziektevirus is bijvoorbeeld dagenlang besmettelijk. Als vrienden of buren  een kat hebben met niesziekte en jij deze kat hebt aangehaald, dan is er een grote kans dat  je het virus mee je huis inneemt en je kat besmet raakt als deze niet gevaccineerd is.

Mijn konijn leeft in huis of in mijn tuin. Moet ik dan ook vaccineren?
Konijnen die binnen of in de tuin leven, kunnen een besmettelijke ziekte oplopen. Eigenaren  kunnen deze virussen mee het huis innemen via hun handen, kleding en schoenen. Ook  kunnen sommige ziekten door muggen worden overgedragen, of via besmet gras dat wordt  geplukt en gevoerd. De ziekten die een konijn kan krijgen, hebben vaak ernstige gevolgen,  dus vaccineren is noodzakelijk.

Tegen welke besmettelijke ziektes moeten huisdieren gevaccineerd worden?
De belangrijkste ziekten waarvoor geadviseerd wordt dieren te vaccineren zijn: - Hond: Parvo, hondenziekte, leverziekte en de ziekte van Weil. 

- Kat: Kattenziekte (Feline parvo) en de twee niesziektevirussen calici en herpes.

- Konijn: Myxomatose, RHD 1 en RHD 2. 

Na de geadviseerde vaccinaties voor pups en kittens en de vaccinatie op eenjarige leeftijd,  moeten honden om de drie jaar gevaccineerd worden tegen Parvo, hondenziekte en  leverziekte. Tegen de ziekte van Weil en hondenhoest moet jaarlijks geënt worden. Als honden in een pensioen of kennel verblijven of met een uitlaatservice meegaan, moeten  ze worden ingeënt tegen hondenhoest (kennelhoest). Wil je met je hond naar het  buitenland, dan is een inenting tegen hondsdolheid (rabiës) verplicht.  

Als katten buiten lopen, naar een pension gaan of in het asiel zitten, moeten ze jaarlijks  gevaccineerd worden tegen de twee niesziektevirussen. Katten die niet buiten komen, lopen  verminderd risico en hoeven maar eens in de drie jaar geënt te worden.

Kan mijn huisdier corona krijgen?
Uit onderzoek blijkt dat huisdieren geen groot risico lopen op het krijgen van het nieuwe  coronavirus. De Dierenbescherming volgt hierin het advies van het RIVM en raadt eigenaren  aan om contact op te nemen met het RIVM of de website te raadplegen bij vragen over het  coronavirus bij huisdieren.

Moet mijn huisdier ingeënt worden tegen corona?
Het is begrijpelijk dat we onze huisdieren zo goed mogelijk tegen alle ziekten willen  beschermen. Uit onderzoek blijkt er echter geen reden te zijn om aan te nemen dat  huisdieren groot risico lopen door dit virus. Huisdieren hoeven dus niet tegen corona te  worden gevaccineerd. Wel kunnen ze andere infectieziekten oplopen waar ze heel ziek van  kunnen worden, en zelfs aan kunnen overlijden.

 

Hoe vaak moet mijn huisdier gevaccineerd worden?
Afhankelijk van de omstandigheden krijgen honden, katten en konijnen gemiddeld jaarlijks  een vaccinatie. We adviseren om hierover te overleggen met je dierenarts. 

 

Hoeveel kost het om mijn huisdier te vaccineren?
Er is geen vaste prijs voor een vaccinatie. Niet voor ons, maar ook niet voor  huisdiereigenaren. In de prijs van de vaccinatie zijn de kosten voor een gezondheidscheck  meegenomen. Mocht een dier namelijk ziek zijn, dan kan de vaccinatie beter uitgesteld  worden, en het dier eerst behandeld worden. Daarnaast is een jaarlijkse gezondheidscheck  belangrijk voor het vroegtijdig opsporen van ziektes of andere fysieke problemen.

 

Waarom heeft een huisdier een gezondheidscheck nodig als het gevaccineerd wordt?
Als een huisdier ziek is, mag het niet gevaccineerd worden omdat het immuunsysteem dan  zowel de ziekte als de vaccinatie moet ‘bestrijden’. Het is daarom van belang uit te sluiten  dat het huisdier ziek is, voordat het wordt gevaccineerd. Mocht een dier ziek zijn, dan kan de 

vaccinatie beter uitgesteld worden. Daarnaast is een jaarlijkse gezondheidscheck belangrijk  voor het vroegtijdig opsporen van ziektes of andere fysieke problemen.

 

Kunnen huisdieren bijwerkingen ervaren van een vaccinatie?
De bijwerkingen van een vaccinatie zijn vaak mild, omdat de ziekteverwekkers in het vaccin  sterk zijn afgezwakt of zijn gedood, of soms in kleine gedeelten in het vaccin aanwezig zijn.  Gevaccineerde dieren kunnen nog wel een infectie oplopen, maar de ziekteverschijnselen  zijn over het algemeen minder ernstig of zelfs afwezig. Eventuele bijwerkingen na een  vaccinatie bij een huisdier zijn verminderde energie en eetlust, pijn, jeuk of zwelling op de  injectieplek. Deze bijwerkingen komen gelukkig zelden voor en zijn van korte duur.

 

Mijn huisdier raakt gestrest van de reis naar of bezoek aan de dierenarts. Is vaccineren zo  belangrijk dat ‘m toch naar de dierenarts moet brengen?
Het is begrijpelijk dat je je huisdier geen stress wil bezorgen. Wij raden aan dat je gedurende  het jaar je huisdier traint in het reizen naar een andere locatie en het wennen aan het  uitvoeren van gezondheidschecks door een dierenarts. Zo kun je met je dier oefenen met  het in en uit een reismandje lopen en het vastpakken van pootjes en nakijken van oren en  gebit. Vraag advies aan je dierenarts. Die kan tips geven over het vervoer en hoe je je dier  begeleidt. Sommige praktijken hebben gewenningsprogramma’s voor puppy’s. Overleg  eventueel met je dierenarts of het mogelijk is dat hij/zij naar je toekomt.

 

Wat is titeren? Wat is een titerbepaling?
Titeren is een bloedonderzoek waarmee het aantal antistoffen in het bloed van het dier  bepaald wordt. Uit dit onderzoek kan blijken dat er op dat moment geen vaccinatie nodig is,  als er nog voldoende antistoffen in het lichaam zijn. Voor slechts een aantal ziekten zijn er  titerbepalingen. Voor konijnen bestaan er geen titertests.

 

Ik heb geen geld om mijn huisdier te laten vaccineren. Kan iemand mij helpen?
Als je een huisdier aanschaft, ben je verantwoordelijk voor het welzijn van het dier. Daarom  is het belangrijk dat je vooraf nadenkt over wat een huisdier meer nodig heeft dan water,  voer en huisvesting. Denk hierbij aan aandacht, vaccinaties, dagbesteding, uitdaging, training  en medische behandelingen bij ziekte. Er is onnodig dierenleed als mensen zich niet afvragen  of ze kunnen bieden wat het dier nodig heeft, zowel in tijd als in geld. Voor jonge(re) dieren  kun je een huisdierenverzekering afsluiten. Natuurlijk kan je situatie veranderen nadat je een  huisdier hebt aangeschaft. Mocht dat het geval zijn, neem dan contact op met je dierenarts,  gemeente of de Dierenbescherming. Zij kunnen met je meedenken over een oplossing.