Dierenbescherming: Stop per direct jacht op hazen en konijnen

16 juni 2021

Een kwart miljoen wilde eenden, houtduiven, hazen, konijnen en fazanten: dat is het ontluisterende aantal kleine wilde dieren dat elk jachtseizoen opnieuw wordt afgeschoten tijdens de plezierjacht. De populaties zijn mede hierdoor zo dramatisch afgenomen dat de haas en het konijn inmiddels op de Rode Lijst, een overzicht van bedreigde soorten, staan.

De Dierenbescherming roept de politiek op hier paal en perk aan te stellen door de wildlijst af te schaffen en heeft vandaag virtueel 44.802 protestkaarten en een pamflet overhandigd aan Kamerleden Attje Kuiken (PvdA), Laura Bromet (GroenLinks), Tjeerd de Groot (D66), Leonie Vestering (PvdD),  Peter Valstar (VVD) en Sandra Beckerman (SP).

De Dierenbescherming heeft vandaag virtueel 44.802 protestkaarten aangeboden aan de Tweede Kamer.
“Met de protestkaarten geven het Nederlandse publiek en de Dierenbescherming een gezamenlijk signaal af”, zegt politiek lobbyist Manon Stevens: “Een NEE tegen de plezierjacht en een JA tegen het afschaffen van de wildlijst.” Op de wildlijst staan de diersoorten die tijdens het jachtseizoen, uitsluitend voor het plezier van de jager, geschoten mogen worden. 

Op de wildlijst staan de diersoorten die tijdens het jachtseizoen, uitsluitend voor het plezier van de jager, geschoten mogen worden. 
Eerder al nam de Tweede Kamer een motie aan om haas en konijn te schrappen van de wildlijst. Minister Schouten van LNV laat naar aanleiding daarvan nieuw onderzoek doen naar de populatie van deze dieren. Afhankelijk van de uitkomst volgt al dan niet een verbod op de jacht op deze dieren. Het zorgt er echter wel voor dat tijdens het jachtseizoen 2021/2022, deze dieren nog gewoon geschoten mogen worden. De Dierenbescherming vindt dat onverstandig en vraagt de minister, hangende het onderzoek, het schieten op deze dieren stil te leggen. “Waarom extra risico nemen?”, zegt Manon Stevens. “Geef de dieren het voordeel van de twijfel en zorg dat hun aantallen niet nog verder teruglopen.”

Eerder nam de Tweede Kamer al een motie aan om het konijn en de haas te schrappen van de wildlijst.
“Veel liever nog zien we dat per direct de wildlijst helemaal wordt afgeschaft.” Deze lijst is niet functioneel en de stelling dat de diersoorten op de wildlijst talrijk genoeg zijn om de plezierjacht te rechtvaardigen, is volgens de Dierenbescherming naïef en bovendien onjuist. Stevens: “Een plek op de lijst zorgt immers dat de populatie achteruit holt en de soorten bedreigd worden in hun bestaan. Dat wil je toch voorkomen in plaats van achteraf in te moeten grijpen.”