Welke kandidaat zegt ‘ja’ voor dierenwelzijn?

10 mei 2019

Met nog een kleine 2 weken in het verschiet kan Nederland op 23 mei naar het stemlokaal om te stemmen voor een nieuw Europees Parlement. Deze verkiezingen zijn een cruciaal moment om de prioriteiten van de Europese Unie voor een nieuwe termijn van vijf jaar vast te leggen. Én de verkiezingen bieden een kans om te waarborgen dat dierenwelzijn daar prominent deel van uitmaakt.

Dieren in Europa

Europa heeft namelijk een hoop invloed op het welzijn van miljarden dieren. Denk alleen al aan de inzet van landbouw- en visserijsubsidies, de handel in exotische dieren, gebruik van dieren in circussen en de bescherming van in het wild levende dieren in Europa. Jouw stem kan daarom verschil maken. Maar hoe weet je of de kandidaten voor een zetel in Europees Parlement dierenwelzijn ook belangrijk vinden? animal welfare pledge 

Dierenwelzijnsbelofte

Eurogroup for Animals, de koepel van Europese dierenbeschermingsorganisaties, waar wij ook deel van uitmaken, heeft hiervoor de campagne #Vote4Animals opgezet. De campagne roept kandidaten voor het Europees Parlement op om hun 'commitment' op het gebied van dierenwelzijn te tonen en een ‘dierenwelzijnsbelofte’ te onderschrijven. De belofte bevat zowel algemene als specifieke toezeggingen.  Kandidaten die hier gehoor aan geven worden vermeld op de website: www.voteforanimals2019.eu.

Check de site

De Dierenbescherming heeft alle politieke partijen in Nederland die meedoen aan de Verkiezingen gevraagd om de belofte te ondertekenen en zich expliciet uit te spreken voor beter dierenwelzijn. Op de site kun je zien welke kandidaten dat zijn, die hogere standaarden willen voor dierenwelzijn. Als je op de betreffende kandidaten klikt, zie je precies hoe ze scoren op het gebied van dierenwelzijn. Dus, check voordat je het stemhokje ingaat eerst welke kandidaten voor een zetel diervriendelijke wetgeving ondersteunen, en stem voor een diervriendelijker Europa.