Hulp aan dieren

Als een dier zwervend of gewond is, rijdt de dierenambulance uit voor (acute) hulp. Onze vrijwilligers verlenen eerste hulp en brengen het dier naar een dierenarts. Als niet bekend is wie het baasje is, gaat het dier naar een van onze asielen. We verzorgen de dieren liefdevol en zoeken een nieuwe baas voor ze.

Dierenleed bestrijden

Onze districtsinspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en vrijwillige preventiemedewerkers gaan jaarlijks op duizenden meldingen af van verwaarlozing of mishandeling. Vaak wordt een slechte situatie veroorzaakt door gebrek aan kennis. Waar dat kan, vertellen ze baasjes hoe ze hun dier moeten verzorgen en huisvesten, om te voorkomen dat een dier uit huis gehaald moet worden.

Dierenbeleid beïnvloeden

Naast de directe hulp aan dieren, lobbyen we ook om dierenwelzijn te verankeren in de wet. Door goede kaders, voorkom je immers dierenleed in bijvoorbeeld de vee-industrie en bij dierproeven. We lobbyen op landelijk niveau, maar ook in Europa, bij de provincies en gemeenten.

Voorlichting

Wij geloven in 'jong geleerd is oud gedaan'. Daarom vertellen we de jeugd hoe je diervriendelijk leeft en handelt. Dat doen we met lesmateriaal, spreekbeurt- informatie en voorlichting in de klas. Het algemeen publiek lichten we voor door middel van campagnes en cursussen zoals EHBO voor dieren en hondentrainingen.

Resultaten

Dankzij de steun van leden, donateurs, partners, collectanten én duizenden vrijwilligers vangt de Dierenbescherming onder andere jaarlijks vele tienduizenden honden, katten, konijnen en knaagdieren op. Onze ambulances rijden zo'n 90.000 keer uit en miljoenen dieren uit de vee-industrie kregen een beter leven dankzij ons Beter Leven keurmerk.